Autorizații și avize necesare pentru deschiderea unui restaurant

Permissions and regulations for your restaurant

Înainte de a deschide un restaurant, trebuie să te informezi cu privire la cerințele legale și administrative pe care trebuie să le îndeplinească afacerea ta. Acest proces este unul destul de complex și implică multă cercetare și informații care țin de legislația românească. În cele ce urmează, o să discutăm despre cum să începi acest proces și care sunt cele mai importante aspecte.

Ghid practic pentru startul unei afaceri în HoReCa

1. Primii pași pentru startul afacerii

Pentru a putea deschide o afacere în HoReCa, există câțiva pași pe care trebuie să îi faci pentru a putea porni pe drumul cel bun. Pe lângă acte și autorizații, ai nevoie și de:

Licenses Needed to Run a Restaurant
Rezervarea denumirii firmei
Vei avea nevoie de un nume pe care-l vei depune la Registrul Comerțului pentru rezervare și verificare. Sfatul nostru este să îți notezi 3 nume distincte și să le treci în ordinea preferințelor, pentru a câștiga timp.

Stabilirea sediului social al firmei

Este obligatoriu să ai un sediu și o dovadă a spațiului în care îți desfășori activitatea. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unui contract de închiriere sau cu un contract de proprietate. Sediul social poate fi chiar restaurantul sau un alt spațiu, diferit, în funcție de preferința ta, dar pentru care trebuie să aduci o dovadă.

Redactarea actului constitutiv

Actul constitutiv trebuie să conțină datele de identificare ale asociaților, forma de organizare, sediul social, denumirea firmei, obiectul principal de activitate și cele secundare și aportul fiecărui asociat la capitalul social. Pe lângă asta, va trebui să alegi și codurile CAEN potrivite.

Depunerea capitalului social

Deschide un cont bancar și depune capitalul social, de minimum 200 RON. Pentru depunere vei avea nevoie de actul constitutiv în original, dovada pentru verificarea disponibilității numelui și rezervarea firmei de la ONRC și buletinul reprezentanților firmei.

Completarea declarației pe proprie răspundere

Pentru a deschide firma trebuie să îndeplinești condițiile legale, de pildă să nu ai antecedente penale. La un birou notarial vei completa o declarație de acest tip.

Eliberarea actelor firmei

Actele obținute se organizează într-un dosar și se depun la Registrul Comerțului. După care vei primi un certificat de înregistrare și un certificat constatator unde se precizează codul CAEN. Următorul pas este înregistrarea la ANAF, unde va trebui să te prezinți în termen de 30 de zile și să declari că firma ta există.
Obținerea documentelor necesare

2. autorizații pentru deschiderea unui restaurant

Există o serie de autorizații pe care orice afacere din domeniul HoReCa trebuie să le dețină pentru a-și putea desfășura activitatea. Acestea sunt:

2.1 Autorizație de la Direcția Sanitar-Veterinară (DSV)

Totodată, dosarul DSV trebuie să conțină mai multe documente și contracte încheiate cu firme autorizate, conform cerințelor legale aflate în vigoare:

 • Contract neutralizare deșeuri animale tip SNCU;
 • Contract pentru colectarea uleiurilor uzate;
 • Contract cu o firmă de deratizare și dezinsecție;
 • Contract de igienizare pentru separatoarealere de grăsimi sau hidrocarburi (în funcție de caz);
 • Declarație de conformitate separator grăsimi și/sau separator de hidrocarburi (în funcție de caz);
 • Copii ale diplomelor de absolvire pentru cursuri de igienă autorizate realizate de angajați;
 • Copii ale fișelor de aptitudini ale angajaților (se eliberează după ce s-a efectuat medicina muncii);


2.2 Autorizație sanitară de la Direcția de Sănătate Publică (DSP)

Direcția de Sănătate Publică este organul principal de control în ceea ce privește igiena în unitățile de alimentație publică. Documentele necesare sunt:

 • Planul de încadrare în zonă, necesar pentru a identifica potențialele surse de contaminare și îmbolnăvire a populației;
 • Memoriu tehnic care trebuie să conțină date tehnice despre interiorul și exteriorul clădirii în care se va desfășura activitatea, precum și
 • dotările specifice acesteia;
 • Cerere tip;


2.3 Autorizație de la Protecția Mediului

Autorizația este necesară doar dacă restaurantul are o capacitate mai mare de 100 de locuri. Actele necesare sunt:

 • Fișa de prezentare care trebuie să cuprindă: date generale despre unitate, date specifice domeniului de activitate, sursele de poluanți și protecția factorilor de mediu, gestionarea deșeurilor, a substanțelor și a preparatelor considerate periculoase în cadrul legal actual.


2.4 Autorizație ISU de prevenire și stingere a incendiilor

În vederea prevenirii și gestionării incendiilor, este obligatoriu obținerea Certificatului de Urbanism. Acesta este valabil pe întreaga durată a Certificatului de Urbanism, iar avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) trebuie să fie în concordanță cu această perioadă.

Proiectarea și întocmirea documentelor necesare se realizează exclusiv de către proiectanți autorizați conform legislației în vigoare. Atât documentația scrisă cât și cea desenată, inclusiv scenariul de securitate în caz de incendiu și referatele emise de verificatorii de proiecte atestați, trebuie să fie datate, semnate de mână și ștampilate pe fiecare pagină și planșă de către specialiștii implicați.

2.5 Autorizație de funcționare de la Protecția Muncii

Este emisă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), iar autorizația de funcționare în ceea ce privește sănătatea în muncă trebuie obținută înainte de a începe activitatea. Prin depunerea unei declarații la Registrul Comerțului, se afirmă sub propria răspundere că activitatea sau activitățile menționate respectă condițiile legale de desfășurare. Prin depunerea unei declarații la Registrul Comerțului, se afirmă, sub proprie răspundere, că activitatea sau activitățile menționate respectă condițiile legale.

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • Cerere pentru autorizarea desfășurării activității din perspectiva securității și sănătății în muncă;
 • Declarație pe propria răspundere din care reiese că activitățile menționate respectă condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Copii ale actelor originale de înființare.

 

2.6 Autorizație de funcționare finală emisă de Primăria locală

După ce ai inclus în dosar toate avizele și autorizațiile menționate mai sus la dosar, trebuie să achiți o taxă anuală în valoarea de 3000-4000 RON, în funcție de suprafața restaurantului.

În primul rând, există mai multe licențe și certificate pe care trebuie să le deții înainte de a putea deschide restaurantul tău pentru public. Două cerințe sunt întotdeauna obligatorii: un certificat de sănătate și o autorizație de restaurant. Alte cerințe ar putea fi necesare în anumite situații, cum ar fi permisele de construcție și o cerere pentru ospitalitatea în aer liber. 

Asigurări esențiale pentru restaurante

3. tipuri de asigurări pentru restaurante

Pentru a evita problemele financiare și pentru a-ți proteja restaurantul în cel mai bun posibil, este esențial să îți atât bunurile, cât și afacerea în sine. În România, un restaurant poate obține mai multe tipuri de asigurări pentru a-și proteja afacerea, printre care: 

3.1 Asigurare de răspundere civilă pentru activitatea de restaurant

Acoperă daunele materiale sau vătămările corporale pe care afacerea ta le poate cauza unui client sau unei alte persoane în timpul programului de funcționare. De asemenea, acoperă cheltuielile legale asociate cu procesele civile. 

3.2 Asigurare a inventarului

Acest tip de asigurare protejează împotriva pierderii sau deteriorării mobilierului, echipamentelor și stocurilor restaurantului, cauzate de incendii, furturi, inundații și alte evenimente neașteptate.

3.3 Asigurare de protecție legală pentru afaceri

Un tip mai specific de asigurări, care acoperă cheltuielile legale asociate cu litigiile și alte probleme juridice care pot apărea în cadrul afacerii, inclusiv dispute cu angajații, clienții sau furnizorii.

3.4 Asigurare de sănătate și accident pentru angajați

Oferă acoperire medicală și compensații financiare pentru angajații care suferă accidente sau boli în timpul muncii. 

3.5 Asigurare de viață pentru angajați

 Această asigurare oferă o sumă asigurată beneficiarilor angajaților în cazul decesului la locul de muncă.

3.6 Asigurare de pierdere a venitului

Dacă afacerea ta este forțată să se închidă temporar sau să-și reducă activitatea din cauza unui eveniment neașteptat, acest tip de asigurare îți oferă o compensație financiară.
O analiză de piață este o componentă esențială a unui plan de afaceri. Aceasta oferă o imagine de ansamblu asupra industriei în care va opera afacerea. Informațiile rezultate pot fi utilizate pentru a crea o strategie complexă de marketing, care te va ajuta să-ți atingi obiectivele. Analiza pieței ar trebui să includă o descriere a pieței țintă, o evaluare a concurenței și o analiză SWOT. Aceste informații îți vor oferi o înțelegere mai bună a peisajului încojurător, iar astfel poți dezvolta un plan concret pentru a atinge succesul.
Întrebări frecvente

4. Întrebări frecvente despre autorizațiile și avizele necesare deschiderii unui restaurant