Condiții generale de vânzare

În conformitate cu Condițiile Generale de Vânzare METRO, clienții au obligația de a informa METRO, furnizând în același timp documentele justificative, cu privire la: schimbarea sediului social, modificarea obiectului de activitate, modificarea regimului de plătitor/neplătitor de TVA, suspendarea / încetarea activității sau orice alte modificări ale situației legale / fiscale. Totodată, prezența în baza noastră de date a unor entității fără CUI, cu un CUI invalid/incomplet sau apartinând unei firme radiate, poate duce la suspendarea legitimațiilor aferente.

Vă mulțumim pentru preocuparea de a ne ține informați în privința statusului firmelor pe care le reprezentați și pentru respectarea cadrului contractual de colaborare cu METRO.

METRO Cash & Carry România se adresează persoanelor juridice și reprezentanților acestora, practicând un comerț de tip “cash&carry”, activitate reglementată în mod expres de legislația în vigoare. Precizăm faptul că METRO nu utilizează metoda de plată cu card de tichete de masa, dat fiind specificul clienților cărora li se adresează. 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Informațiile prezentate de către METRO CASH & CARRY Romania S.R.L., prin intermediul acestui website, sunt destinate exclusiv informării clienților săi.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Bd. Theodor Pallady, Nr. 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod fiscal 8119423, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9081/2010, capital social 13.537.500 lei, în calitate de proprietar al acestui website, depune eforturi considerabile pentru actualizarea acestuia, dar nu își asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce privește acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea S.C. METRO CASH & CARY ROMANIA S.R.L., reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., își rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în tot sau în parte informațiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul își rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parțial acest website, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru conținutul oricăror terțe website-uri către care există conexiuni hipertext și nu răspunde sau garantează pentru informațiile conținute în asemenea site-uri.

În condițiile accesării altor website-uri, indiferent că acestea aparțin METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. ori unor terțe părți, vă rugăm să accesați și să verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la încălcări ale drepturilor de autor, sau ale altor drepturi conexe.

Datele personale ale vizitatorilor acestui site vor fi procesate cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația în vigoare, inclusiv respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE. Pentru a afla mai multe despre cum sunt procesate datele personale colectate prin intermediul acestui website vă rugăm să consultați “Notificarea cu privire la protecția datelor personale ale vizitatorilor site-ului".

Prin accesarea acestui website, dumneavoastră vă exprimați acordul cu privire la acceptarea în totalitate a condițiilor prevazute în cuprinsul acestor mențiuni legale, utilizarea acestui website făcându-se pe riscul utilizatorului.

Orice conflict apărut între website-ul METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. și utilizatori, cu privire la accesul ori utilizarea acestuia, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din Municipiul București, legea aplicabilă fiind cea română.

METRO depune eforturi constante pentru a asigura acuratețea și actualizarea tuturor informațiilor de pe site. Cu toate acestea, ocazional pot apărea erori cu privire la informațiile de pe site, inclusiv cu privire la prețul produselor și cu privire la alți termeni și condiții pentru comercializarea acestora. În orice astfel de situații, Societatea își rezervă dreptul de a anula și/sau de a nu onora orice comandă plasată pe baza unor informații incorecte, inclusiv în situația în care Societatea a emis o confirmare a comenzii și/sau o proformă, și chiar în cazul în care clientul a efectuat plata. Utilizarea acestui site presupune acceptarea necondiționată de către clienți a acestei prevederi și a faptului că, în orice astfel de situație, clienții nu au dreptul de a formula vreo pretenție de despăgubire împotriva Societății și/sau împotriva oricăruia dintre salariații, reprezentanții, colaboratorii, furnizorii și partenerii săi cu privire la orice prejudiciu presupus cauzat clienților ca urmare a anulării respectivei comenzi și/sau a refuzului de a o onora.

termeni și condiții de utilizare a aplicației

1. Prevederi Generale

1.1 Acești termeni și condiții de utilizare (denumiți în continuare „Termenii”) guvernează și reglementează utilizarea aplicației MShop („Aplicația”), pusă la dispoziției de către METRO AG, cu sediul in Schlueterstrasse 5, 40235 Düsseldorf, impreuna cu METRO Cash & Carry Romania SRL, o societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română, având sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr. 51N, clădirea C6, corp A, Sector 3, cod unic de identificare 8119423 („Metro” sau „Noi”).

1.2 Noi dorim să oferim clientilor („Utilizatorul” sau „Tu”) anumite beneficii suplimentare funcții utile legate de experienta de cumparaturi si alte servicii ale METRO (denumite în continuare "Serviciu" sau "Servicii"). Această aplicație completează site-ul nostru și experiența de cumpărături din magazinele noastre.

1.3 Aplicația oferă posibilitatea de a avea acces oricând la contul tău METRO, de a vedea primul ultimele cataloage active sau de a folosi cardul digital pentru accesul în magazin. În plus, prin intermediul aplicației vezi în timp real disponibilitatea produselor, poți salva liste de cumpărături și poți accesa facturile în format digital. În plus, dacă deții un cont în platforma MShop. vei putea realiza comenzile online direct din aplicație.

1.4 Poate avea calitatea de Utilizator persoane juridice, persoane fizice autorizate și asociații familiale, precum și către orice alte organizații recunoscute de legislația în vigoare, înregistrate în baza de date METRO în scopul revânzării și / sau prelucrării, precum și pentru utilizarea ca produse consumabile, care dețin deja un card METRO.

1.5 Utilizarea Aplicației și crearea contului de utilizator sunt gratuite.

2. Crearea contului de utilizator

2.1 Descărcarea Aplicației și utilizarea acesteia au caracter absolut voluntar, iar utilizarea Aplicației presupune descărcarea acesteia din Apple App Store sau Google Play Store și finalizarea procesului de înregistrare ca Utilizator.

a) Inregistrarea si identificarea Utilizatorului

2.2 Poți seta un cont METRO doar dacă deții deja un card METRO. Crearea unui cont METRO se poate realiza direct din Aplicatie sau accesând această pagină. În ambele cazuri, urmează pașii de completare a datelor firmei tale și verifică la final adresa de email pentru a confirma creearea contului.

2.3 Te rugam sa ai in vedere faptul ca pentru crearea contului de Utilizator trebuie să ne furnizezi datele solicitate în câmpurile relevante din Aplicație. Aceste date pot fi folosite doar pentru crearea unui singur cont de utilizator, iar reutilizarea lor pentru crearea unui alt cont nu este permisă și reprezintă o încălcare a acestor Termeni.

2.4. Datele necesare sunt: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, cod de client METRO.

2.5. Este obligatoriu ca datele necesare solicitate pentru crearea contului de utilizator

să fie veridice și să îți aparțină. Furnizarea unor date false sau care nu îți aparțin reprezintă o încălcare a acestor Termeni.

b) Autentificarea utilizatorului pentru accesarea si utilizarea Aplicatiei

2.6. Aplicatia permite crearea unui profil de identificare digitală cu adresa de e-mail care a fost furnizată ca ID de conectare. Odată ce identitatea digitală fără parolă este creată, utilizatoul va putea să se conecteze la Aplicatie fără a introduce o parolă, prin accesarea unui "link magic", pe care il va primi pe adresa de email cu care s-a identificat si care îi va permite să se autentifice fără parolă.

2.7. Va rugam sa notificati METRO imediat, fara interzieri nejustificate, atunci cand sesizati utilizarea neautorizata a datelor dumneavoastra de acces sau cu privire la orice alta incalcare a securitatii, in legatura cu Aplicatia, de care aveti cunostinta.

2.8. METRO va putea suspenda utilizarea datelor de conectare sau a contului dumneavoastra in cazurile in care suspecteaza compromitarea securitatii acestora sau existenta unui utilizari neautorizate sau frauduloase.

2.9. METRO va va informa in prealabil, sau daca acest lucru nu este posibil, imediat dupa suspendarea utilizarii datelor dumneavoastra de conectare sau a contului, specificand motivele suspendarii, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor date ar putea compromite masurile rezonabile de securitate sau au contraveni legii. METRO va reactiva datele de conectare in cel mai scurt timp, dupa eliminarea motivelor care au stat la baza suspendarii initiale.

c) Incetare utilizarii Aplicatiei

Incetarea utilizarii Aplicatiei de catre Utilizator poate interveni in urmatoarele situatii:

- la initiativa Utilizatorului, prin dezinstalarea aplicatiei de pe dispozitivul pe care a fost descarcata;

- din initiativa METRO, daca se constata ca Utilizatorul nu respecta regulile unei conduite adecvate sau prevederile Termenilor si Conditiilor, care ar putea aduce prejudicii de orice natura METRO.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prin incetarea utilizarii Aplicatiei nu va inceta in mod automat si calitatea de client METRO, aceasta fiind activa in conformitate cu clauzele contractuale incheiate in acest sens.

3. Obligațiile utilizatorului

3.1 Utilizatorul se obligă:

• să respecte acești Termeni în integralitatea lor;

• să utilizeze un cont de utilizator și o parolă unică pentru Aplicație și să mențină confidențialitatea deplină asupra acestora și să nu le comunice unor terțe părți;

• să nu permită utilizarea datelor de acces în Aplicație de către o terță parte;

• să nu utilizeze abuziv Aplicația sau Serviciul, de exemplu prin încălcarea Termenilor în orice modalitate, eludarea măsurilor de securitate ale Aplicației sau eludarea condițiilor aferente Serviciului;

• să descarce Aplicația doar din Apple App Store sau din Google Play Store;

• să utilizeze terminale mobile care îndeplinesc condițiile minime pentru rularea Aplicației și să le actualizeze cu ultima variantă de software disponibilă pentru sistemul de operare respectiv;

• să actualizeze datele sale din Aplicație imediat după ce și ori de câte ori intervin modificări ale acestora;

• să nu falsifice sau ofere informatii eronate cu privire la identitatea dumneavoastra.

4. Proprietatea intelectuala

4.1. Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toata creatia grafica, continutul Aplicatiei si materialele accesate sunt proprietatea METRO. In acest sens, Utilizatorul se obliga sa nu reproduca, sa nu copieze, sa nu vanda sau sa exploateze serviciile, informatiile si/sau materialele la care are acces ca urmare a folositii Aplicatiei, in parte sau complet. Utilizatorului ii este interzisa modificarea, copierea, inchirierea, cedarea, imprumutul, vanzarea, distributia sau crearea unor materiale derivate ce se bazeaza pe serviciile folosite in cadrul Aplicatiei.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Prezentele Termeni si Conditii se completeaza cu Nota de informare privind prelucrarea datelor clientilor disponibila pe site-ul Metro, www.metro.ro, sectiunea “Protectia datelor”.

6. Limitarea răspunderii

6.1 Întrucât îți oferim cu titlu gratuit utilizarea Aplicației și crearea contului de utilizator, accepți în mod expres că nu avem nicio răspundere în cazul în care Aplicația sau Serviciul nu funcționează integral sau parțial sau funcționează cu intermitențe.

6.2 În mod suplimentar, nu ne asumăm vreo obligație și nici nu oferim vreo garanție cu privire la funcționalitățile Aplicației sau a Serviciului și cu privire la faptul că acestea îndeplinesc un anumit scop urmărit de tine.

6.3 Ne rezervăm dreptul de a extinde sau a restrânge, conform propriei noastre voințe, obiectul Serviciilor. Astfel, putem include noi beneficii și funcționalități sau putem elimina o parte din beneficiile și funcționalități existente la momentul lansării Aplicației sau al creării contului de utilizator, după caz, fără ca această să îți dea dreptul să soliciți plata de despăgubiri de către noi sau acoperirea vreunui prejudiciu, iar acceptarea acestor Termeni de către tine presupune renunțarea expresă la un astfel de drept.

6.4 Deși depunem toate eforturile pentru a ne asigura că utilizarea Aplicației este sigură, nu putem garanta că nu vor materializa anumite riscuri sau că nu vei suferi vreun prejudiciu ca urmare a utilizării Aplicației. Cu excepția intenției sau culpei noastre grave, nu ne asumăm vreo răspundere cu privire la

un astfel de prejudiciu cauzat de o eventuală problemă de securitate a Aplicației. Chiar și într-un astfel de caz, nu vom răspunde în cazul în care prejudiciul este cauzat și de încălcarea de către tine a acestor Termeni, de exemplu prin reutilizarea parolei de acces în Aplicație pentru alte site-uri web sau aplicații.

6.5 Utilizarea de către tine a unui dispozitiv mobil al cărui sistem de operare nu este actualizat cu ultima variantă de software disponibilă pentru sistemul de operare respectiv sau al cărui sistem de operare a fost alterat sau modificat într-un mod neautorizat exclude în mod integral orice răspundere a noastră cu privire la orice prejudiciu cauzat ție prin utilizarea Aplicației.

6.6 Nu ne asumăm vreo răspundere în ceea ce privește aplicațiile descărcate din alte magazine online de aplicații decât Apple App Store și Google Play Store.

6.7 Descărcarea Aplicației este supusă termenilor și condițiilor de utilizare ale Apple App Store și Google Play Store, iar noi nu se asumăm vreo răspundere cu privire la acești termeni și condiții și respectarea acestora de către Utilizator.

6.8 Nu vei avea dreptul de a solicita plata de despăgubiri de către noi sau acoperirea vreunui prejudiciu în cazul în care acționăm în conformitate cu acești Termeni.

7. Modificare

7.1 Ne rezervăm dreptul de a modifica unilateral acești Termeni conform propriei noastre voințe. Utilizarea Aplicației de către tine subsecvent primirii notificării de modificare a acestor Termeni va fi considerată o acceptarea de către tine a noilor Termeni.

7.2 Ne reserve dreptul de a actualiza sau de a îmbunătăți oricând Aplicația. Este posibil ca dispozitivul tău mobil să nu mai poată rula Aplicația în urma acestui proces sau să o poată rula cu o funcționalitate redusă.

8. Prevederi finale

8.1 Acești Termeni, Contractul și Serviciul sunt guvernați de legea română și vor fi interpretați în conformitate cu aceasta.

8.2 Orice dispută sau litigiu având legătură cu acești Termeni, Contractul și Serviciul vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanțele competente de la sediul METRO.