Condiții generale de vânzare

În conformitate cu Condițiile Generale de Vânzare METRO, clienții au obligația de a informa METRO, furnizând în același timp documentele justificative, cu privire la: schimbarea sediului social, modificarea obiectului de activitate, modificarea regimului de plătitor/neplătitor de TVA, suspendarea / încetarea activității sau orice alte modificări ale situației legale / fiscale. Totodată, prezența în baza noastră de date a unor entității fără CUI, cu un CUI invalid/incomplet sau apartinând unei firme radiate, poate duce la suspendarea legitimațiilor aferente.

Vă mulțumim pentru preocuparea de a ne ține informați în privința statusului firmelor pe care le reprezentați și pentru respectarea cadrului contractual de colaborare cu METRO.

METRO Cash & Carry România se adresează persoanelor juridice și reprezentanților acestora, practicând un comerț de tip “cash&carry”, activitate reglementată în mod expres de legislația în vigoare. Precizăm faptul că METRO nu utilizează metoda de plată cu card de tichete de masa, dat fiind specificul clienților cărora li se adresează. 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Informațiile prezentate de către METRO CASH & CARRY Romania S.R.L., prin intermediul acestui website, sunt destinate exclusiv informării clienților săi.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Bd. Theodor Pallady, Nr. 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod fiscal 8119423, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9081/2010, capital social 13.537.500 lei, în calitate de proprietar al acestui website, depune eforturi considerabile pentru actualizarea acestuia, dar nu își asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce privește acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea S.C. METRO CASH & CARY ROMANIA S.R.L., reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., își rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în tot sau în parte informațiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul își rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parțial acest website, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru conținutul oricăror terțe website-uri către care există conexiuni hipertext și nu răspunde sau garantează pentru informațiile conținute în asemenea site-uri.

În condițiile accesării altor website-uri, indiferent că acestea aparțin METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. ori unor terțe părți, vă rugăm să accesați și să verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la încălcări ale drepturilor de autor, sau ale altor drepturi conexe.

Datele personale ale vizitatorilor acestui site vor fi procesate cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația în vigoare, inclusiv respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE. Pentru a afla mai multe despre cum sunt procesate datele personale colectate prin intermediul acestui website vă rugăm să consultați “Notificarea cu privire la protecția datelor personale ale vizitatorilor site-ului".

Prin accesarea acestui website, dumneavoastră vă exprimați acordul cu privire la acceptarea în totalitate a condițiilor prevazute în cuprinsul acestor mențiuni legale, utilizarea acestui website făcându-se pe riscul utilizatorului.

Orice conflict apărut între website-ul METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. și utilizatori, cu privire la accesul ori utilizarea acestuia, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din Municipiul București, legea aplicabilă fiind cea română.

METRO depune eforturi constante pentru a asigura acuratețea și actualizarea tuturor informațiilor de pe site. Cu toate acestea, ocazional pot apărea erori cu privire la informațiile de pe site, inclusiv cu privire la prețul produselor și cu privire la alți termeni și condiții pentru comercializarea acestora. În orice astfel de situații, Societatea își rezervă dreptul de a anula și/sau de a nu onora orice comandă plasată pe baza unor informații incorecte, inclusiv în situația în care Societatea a emis o confirmare a comenzii și/sau o proformă, și chiar în cazul în care clientul a efectuat plata. Utilizarea acestui site presupune acceptarea necondiționată de către clienți a acestei prevederi și a faptului că, în orice astfel de situație, clienții nu au dreptul de a formula vreo pretenție de despăgubire împotriva Societății și/sau împotriva oricăruia dintre salariații, reprezentanții, colaboratorii, furnizorii și partenerii săi cu privire la orice prejudiciu presupus cauzat clienților ca urmare a anulării respectivei comenzi și/sau a refuzului de a o onora.