Împreună pentru bune practici comerciale

Principii de bună practică
METRO GROUP a semnat un angajament potrivit căruia va participa la inițiativa privind lanțul european de aprovizionare. Scopul inițiativei și al principiilor acesteia este de a promova practici comerciale echitabile care să stea la baza relațiilor comerciale în cadrul lanțului European de aprovizionare cu produse alimentare. Principiile de bună practică oferă un cadru al modului de a face afaceri, în care să se respecte libertatea contractuală și să se asigure competitivitatea, încrederea și continuitatea, toate acestea fiind necesare pentru dezvoltarea afacerii, precum și pentru inovarea și integrarea celor trei piloni ai durabilității (economic, social și de mediu).
Aici poți regăsi informații suplimentare

Principii generale

Consumatorii

Părțile contractante ar trebui să țină întotdeauna seama de interesele consumatorilor și de sustenabilitatea globală a lanțului de aprovizionare în relațiile lor B2B. Părțile contractante ar trebui să asigure eficiență maximă și optimizare a resurselor în distribuția bunurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Libertate contractuală

Părțile contractante sunt entități economice independente care își respectă reciproc drepturile privind stabilirea propriei strategii și politici de management, inclusiv libertatea de a hotărî în mod independent dacă să se angajeze sau nu printr-un acord.

Corectitudinea

Relațiile dintre părțile contractante ar trebui să se desfășoare cu simț de răspundere, cu bună credință și cu diligență profesională.

pRINCIPII SPECIFICE

Acordurile scrise

1. Acordurile scrise

Acordurile ar trebui să se încheie în scris, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau atunci când acordurile verbale sunt acceptabile și convenabile pentru ambele părți. Acordurile ar trebui să fie clare și transparente și să cuprindă cât mai multe elemente relevante și previzibile, inclusiv drepturi și proceduri de reziliere.
Predictibilitatea

2. Predictibilitatea

Modificarea unilaterală a clauzelor contractuale nu poate avea loc decât dacă această posibilitate, precum și circumstanțele și condițiile respective, au fost convenite în prealabil. Acordurile ar trebui să schițeze procedura de urmat pentru ca fiecare parte să dezbată împreună cu cealaltă parte orice modificări necesare pentru executarea acordului sau impuse de circumstanțe neprevăzute, după cum se prevede în acord.
Conformitate

3. Conformitatea

Părțile trebuie să acționeze în conformitate cu prevederile acordurilor.
Informațiile

4. Informațiile

În cazul în care au loc schimburi de informații, acest lucru se efectuează în strictă conformitate cu legislația în domeniul concurenței și cu alte legi aplicabile, iar părțile trebuie să asigure în mod rezonabil corectitudinea și caracterul neînșelător al informațiilor furnizate.


 

Confidențialitatea

5. Confidențialitatea

Trebuie să se respecte confidențialitatea informațiilor, cu excepția cazului în care informațiile sunt deja publice sau au fost obținute în mod independent, legal și cu bună-credință de către partea destinatară. Informațiile confidențiale se utilizează de către partea destinatară exclusiv în scopul în care au fost comunicate.
Responsabilitatea riscului

6. Responsabilitatea riscului

Toate părțile contractante din cadrul lanțului de aprovizionare ar trebui să-și asume propriile riscuri antreprenoriale.
Caracterul justificabil

7. Caracterul justificabil al cererilor

O parte contractantă nu va face uz de amenințări în vederea obținerii unui avantaj nejustificat sau pentru a transfera un cost nejustificat.

Soluționarea litigiilor

În cazul în care unul dintre partenerii dumneavoastră de afaceri se simte afectat de o încălcare a unuia dintre principiile de mai sus, vă rugăm ne contactati, descriind în mod detaliat faptele concrete reclamate, inclusiv principiul care, în opinia dumneavoastră, a fost încălcat. Plângerea va fi tratată și examinată cu seriozitate și vă vom contacta cât se poate de repede pentru a discuta și încerca soluționarea problemei.

Date de contact:

Marina Belz

Head of Legal Affairs & Compliance Officer METRO România

E-mail: marina.belz@metro.ro 

Adresă: METRO Cash & Carry România S.R.L., Bulevardul Theodor Pallady nr. 51N, Clădirea C6, Corp A, Sector 3, București, România