Politica privind protecția datelor

Ce este GDPR și ce înseamnă pentru tine?

GDPR (General Data Protection Regulation) este un subiect dezbătut intens în cadrul firmelor, pentru că, începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.Toate organizațiile - guvernamentale, non-profit sau care oferă bunuri și servicii in UE sau care colectează și analizează date cu privire la rezidenții UE, trebuie să protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.

Ce drepturi am?

Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de ștergere a datelor personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR);
  • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Pentru orice informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către METRO, puteți, de asemenea, să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor, în scris, la adresa de e-mail: dataprotection@metro.ro


Declarația de consimțământ

Confidențialitatea ta este pe primul loc, de aceea te rugăm să ne contactezi cu încredere pentru a rectifica sau șterge aceste date.

Pentru a te menţine mereu informat despre ofertele, promoţiile şi evenimentele METRO, avem nevoie de consimțământul tău pentru a putea continua să iți trimitem informații relevante de care ai nevoie pentru afacerea ta. Astfel te rugăm să completezi, să semnezi şi să trimiți consimțământul tău către METRO Cash & Carry România SRL.

Declarația de consimțământ completată și semnată o poți trimite prin poştă la magazinul METRO la care îți faci cumpărăturile sau o poți depune personal în magazinele noastre, în urna special amenajată în acest sens la biroul Intrare Clienți.

Dacă alegi să trimiți declaratia de consimțământ prin poștă te rugăm să o adresezi în atenția directorului de magazin.Pentru fiecare dintre angajații tăi care au card de acces METRO, te rugăm să faci câte o copie a declarației de consimțământ, copie pe care aceștia o vor completa și o vor depune individual în urnele din magazine. O altă variantă este ca tu să colectezi toate declarațiile angajaților tăi și să o depui la următoarea vizită.

Descarcă de aici declarația de consimțământ