Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Înlocuirea caselor vechi de marcat

case-de-marcat-940x200px

Toți operatorii economici care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

OG 13/30.08.2017 – calendarul schimbării caselor de marcat fiscale dotate cu role jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat echipate cu jurnal electronic:

 • Începând cu data de 01.06.2018 operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii le revine obligația de a utiliza doar AMEF model nou;
 • Începând cu data de 01.08.2018 operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mici le revine obligația de a utiliza doar AMEF model nou;
 • Începând cu data de 01.08.2018 se interzice comercializarea vechilor AMEF.

Legislația noilor case de marcat - publicată în Monitorul Oficial la 20 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 907 din data de 20.11.2017.

Iată un extras din Hotărârea nr. 804/2017 :

* Fiecare aparat de marcat va trebui să conțină un modul fiscal propriu, prin intermediul căruia controlează operațiunile specifice activității fiscalizate, precum și un modul de comunicație, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare și supraveghere al ANAF.

* Prin implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale, se creează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în legatură cu aparatele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electronic, reparații, etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic.

* În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată.

* Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptia taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate.

* Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanțe pentru respectivele operatiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar aplică prevederile din legislația care reglementează autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României.

case-de-marcat-460x444px

Elemente noi pentru bonul fiscal:

 • Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
 • Unitatea de măsură, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
 • Modalitatea de plată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență.


Calendarul legislativ

 • Normele metodologice pentru aplicarea OUG 20/2017 ar fi trebuit emise pe 30 septembrie 2017, dar au apărut pe 20 noiembrie;
 • Registrul de evidență ar fi trebuit sa fie publicat pe 30 septembrie, dar încă nu a fost aprobat;
 • Procedura de avizare tehnică ar fi trebuit sa fie aprobată pe 31 octombrie 2017 - proiectul de ordin privind aprobarea procedurii a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor pe 18 decembrie;
 • Instituția publică pentru eliberarea avizului tehnic ar fi trebuit sa fie desemnată pe 1 decembrie. Ea nu a fost încă desemnată printr-un ordin comun al celor două Ministere de Finanțe și Comunicații.

Urmatoarele etape care depind de cele prezentate până acum sunt:

 • Comercializarea noilor aparate de marcat fiscale de catre distribuitori (fiind nevoie ca acestea să fie în prealabil avizate din punct de vedere tehnic);
 • Autorizarea de către comisie doar a distribuitorilor de aparate de marcat noi începând cu 1 aprilie 2018;
 • Utilizarea aparatelor noi de către contribuabilii mari si mijlocii, conectarea cu ANAF începând cu 1 iunie 2018
 • Avizele aparatelor vechi vor expira la 31 iulie 2018
 • Contribuabilii mici vor utiliza aparate noi, cele vechi fiind interzise la comercializare, de la 1 august 2018

Economia de 150 de euro anual pentru fiecare aparat datorită eliminării hârtiei nu pare să compenseze cheltuielile generate de achiziționarea caselor de marcat noi și de renunțarea în același timp, la o dată limită, la cele utilizate în prezent.

Pentru eficiența costurilor, înlocuirea treptată ar fi permis comercianților să își amortizeze costurile, mai ales dacă ne gândim că fiecare extindere impune dotarea cu aparate noi. De exemplu, casele de marcat achiziționate pentru un magazin care se va deschide în prima jumătate a anului 2018 vor putea fi utilizate doar câteva luni. Astfel, deși chiar expunerea de motive precizează că înlocuirea treptată va permite achiziționarea în timp a noilor aparate, fără pierderi financiare și fără perturbarea activității, acest lucru nu se întâmplă având în vedere legislația actuală.