Sistemul de Garanție-Returnare pentru industria HoReCa

Timp de citire : 10 min
SGR în industria HoReCa

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de mediu din România, gestionat de asociația RetuRO, care va deveni funcțional din 30 noiembrie 2023 participarea fiind obligatorie pentru toți comercianții și producătorii de băuturi din România.

Cu ajutorul acestui proiect, vom putea avea un mediu mai curat și mai verde atingând astfel țintele de colectare și reciclare impuse la nivel european prin noul pachet pentru economie circulară al Uniunii Europene. Sistemul de Garanție-Returnare va impulsiona piața de reciclare din România, oferind cantități semnificative și de calitate de materie primă.

Cuprins

 1. Ce trebuie să fac în calitate de comerciant HoReCa pentru a fi parte a proiectului SGR?
 2. Înregistrarea pe platforma SGR
 3. Opțional: Organizarea unui punct de retur pentru ambalajele SGR și predarea lor către administratorul de sistem
 4. Cum se desfășoară colectarea ambalajelor pentru un comerciant HoReCa?
 5. Raportarea și gestionarea ambalajelor SGR
 6. Întrebări frecvente

CE TREBUIE SĂ FAC ÎN CALITATE DE COMERCIANT HORECA PENTRU A FI PARTE A PROIECTULUI SGR?

Toți comercianții care desfășoară activități de comercializare a produselor ambalate SGR sunt obligați să fie înregistrați în platforma SGR și sunt obligați să participe la funcționare proiectului. Această categorie include și industria HoReCa, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, precum și industria hotelieră.

Înainte de a implementa SGR în restaurantul tău, există totuși câteva mențiuni speciale pe care trebuie să le luăm în considerare:

 • din punct de vedere al punctelor de returnare, persoanele juridice din industria HoReCa NU au obligaţia de a organiza puncte dereturnare pentru consumatorii finali, dar au obligația de a preda către RetuRO ambalajele goale provenite din activitatea proprie.
 • din punct de vedere al garanției SGR, comercianții HoReCa au obligația să perceapă garanția de la consumatorii finali pentru produsele ambalate SGR doar dacă acestea sunt consumate în afara structurii lor de vânzare. Dacă produsele sunt consumate în interior, nu este nevoie de aplicarea garanției.

ÎNREGISTRARE PE PLATFORMA SGR

O sesiune web vizualizata pe un laptop

Pasul 1: Crearea și activarea contului de utilizator

 • pentru crearea contului de utilizator este necesar introducerea codului fiscal

Pasul 2: Accesarea contului de utilizator și introducerea datelor solicitate

 • accesarea contului se realizează prin folosirea adresei de utilizator și a parolei
  pentru comercianți este nevoie să fie introduse următoarele date: numărul de puncte de vânzare și rapoarte de vânzări pe anul precedent și un raport estimativ pentru anul curent

Pasul 3: Semnarea formularului de înregistrare

 • după introducerea datelor, se va genera formularul de înregistrare în platformă

Conform HG 1074/2021, neînregistrarea în baza de date gestionată de către administratorul SGR se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 RON. 

Ghid video

OPȚIONAL: ORGANIZAREA UNUI PUNCT DE RETUR PENTRU AMBALAJELE SGR ȘI PREDAREA LOR CĂTRE ADMINISTRATORUL DE SISTEM

Recycling bin
Menționăm din nou că, din punct de vedere al punctelor de returnare, persoanele juridice din industria HoReCa NU au obligaţia de a organiza puncte de returnare pentru consumatorii finali, dar au obligația de a preda către RetuRO ambalajele goale provenite din activitatea proprie.

În cazul în care se opteză pentru organizarea unui punct de returnare, conform RetuRO cea mai bună opțiune ar fi un punct de returnare manual.

Necesar pentru realizarea colectării manuale:

 • Ambalaje din Plasic și Doze: Sac de Plastic 160 L
 • Ambalaje din Sticlă: Sac de Plastic 160 L
 • Sigiliu cu un cod de bare unic
 • Suport pentru Sac

Câteva mențiuni importante legate de accesoriile pentru colectarea manuală a ambalajelor:

RetuRO pune la dispoziția comercianților care aleg metoda de coletare manuală o serie de accesorii pe care să le utilizeze în cadrul punctului de returnare. Toate produsele vor putea fi achizițioante prin magazinul online RetuRO, care este accesibil prin contul de comerciant.

Costurile privind accesoriile vor fi suportate de către comerciant, dar vor fi compensate de către RetuRO, prin intermediul tarifului de gestionare.

Suporții pentru sacii de plastic vor fi livrați către comercianți, iar aceștia vor rămâne în cadrul punctului de returnate până când vor fi înlocuiți de firmele de logistică care se ocupă de ridicarea ambalajelor.

CUM SE DESFĂȘOARĂ COLECTAREA AMBALAJELOR PENTRU UN COMERCIANT HORECA?

 • Comerciantul HoReCa se înregistrează în SGR
 • În timpul procesului de înregistrare, se va solicita volumul estimat de ambalaje returnate care ar trebui sa fie corelat cu volumul de vânzare de băuturi în cadrul unității de vânzare. Un algoritm le va determina frecvența de colectare necesară și numărul de containere/pubele pentru sticlă pe care le vor primi în cazul în care cantitatea de sticlă este suficient de mare
 • Programul va fi comunicat tuturor unităților HoReCa prin intermediul contului lor RetuRO
 • Toate materialele colectate vor fi transportate la centrele de numărare și sortare RetuRO
 • Colectarea manuală va fi realizată în saci de plastic pentru Aluminiu și Pet. Sticla va fi depozitată în saci pentru sticlă. La sosirea la punctul de colectare, șoferul va scana codul QR al locației și apoi codurile de bare ale fiecărui sac colectat pentru a confirma trasabilitatea
 • La centrele de numărare și sortare RetuRO, pe baza numărului de sigiliu, ambalajele returnate vor fi alocate și comunicate către comerciant

RAPORTAREA ȘI GESTIONAREA AMBALAJELOR SGR

1. Raportarea ambalajelor SGR

Comercianții au obligația de a menține propria evidență a produselor ambalate SGR, defalcare pe produs și structură de vânzare, respectiv evidența ambalajelor SGR colectate de la consumatori, în funcție de materialul din care sunt realizate (plasic, metal sau sticlă) și în funcție de volum.

Fiecare comerciant are obligația de a raporta numărul de ambalaje SGR pe care le colectează, pentru a putea fi restituită garanția aferentă.

În cazul colectării manuale, raportarea evidenței ambalajelor SGR colectate se va realiza prin intermediul sistemului IT pus la dispoziție de către RetuRO. Comercianții au obligația raportării către RetuRO cu ocazia fiecărei ridicări realizată de către administratorii SGR.

2. Facturarea ambalajelor SGR
În cazul colectării manuale, facturarea garanției restituite consumatorilor, respectiv a tarifului de gestionare se va realiza pe baza ambalajelor SGR conforme, identificate și numărate în centrele de numărare RetuRO.

Cum se realizează facturarea?

RetuRO va emite factura pentru luna precedentă în termen de 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna anterioară
Termenul de plată al facturii va fi ultima zi lucrătoare din luna în care factura este emisă
Garanția, respectiv tariful de gestionare vor fi prezentate pe aceeași factură
Garanația nu intră în sfera TVA în timp ce tariful de gestionare este purtător de TVA

3. Tariful de gestionare a ambalajelor SGR

Tariful de gestionare reprezintă o sumă de bani plătită de către RetuRO comercianților pentru fiecare ambalaj SGR colectat de către aceștia. Rolul tarifului de gestionare este de a acoperi costurile suportate de către comercianți în vederea stocării ambalajelor SGR până la ridicarea acestora de către RetuRO, prin intermediul operatorilor logistici. Tariful de gestionare beneficiază de TVA și trebuie să fie introdus în contabilitatea de gestiune a comercianților.

Tariful de gestionare va fi diferit în funcție de metoda colectării (automat/manual) și a tipului de ambalaje SGR.

Metodologia de calcul a tarifului de gestionare va ține cont de următoarele aspecte:

 • Costurile aferente achiziționării și operării RVM-urilor (Reverse Vending Machine), în cazul în care comerciantul optează pentru preluare automată
 • Costurile cu manipularea ambalajelor SGR
 • Spațiul și utilitățile aferente punctului de colectare
 • Costul sacilor și al etichetării acestora

Care sunt obligațiile unui comerciant HoReCa privind SGR?

 • Să fie înregistrat pe platfoma SGR în momentul începerii proiectului (30 noiembrie 2023)
 • Să perceapă garanția SGR doar pentru produsele consumate în afara spațiului de vânzare
 • Să țină evidența produselor ambalate SGR comercializate și a garanțiilor aferente
 • Să indice valoarea garanției la raft și pe documentele fiscale
 • Să plătească garanția operatorilor economici de la care achiziționează produsele ambalate
 • Să nu comercializeze produse ambalate SGR achiziționate de la producător neînregistrați în platforma SGR sau de la distribuitori ai acestor producători
 • Să nu comercializeze produse ambalate SGR care nu sunt marcate potrivit prevederilor legale
 • Să afișeze în spațiul de vânzare informații adresate consumatorilor privind obligațiile și drepturile SGR
 • Să utilizeze programul informatic online pus la dispoziție de administratorul SGR privind raportarea ambalajelor
 • Să păstreze evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate
 • Să permită efectuarea controalelor de către autoritățile competente și să furnizeze acestora documente, informații complete și corecte
 • Să ofere în scris în termen de maximum 10 zile lucrătoare clarificări și informațiile solicitate de către administratorul SGR

Întrebări frecvente