Notificare privind protecția datelor pentru utilizarea canalelor noastre de socializare

1. Informații generale

Introducere

Noi, METRO Cash & Carry România SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3, Bucuresti, Romania (denumită în continuare" METRO "," noi "sau" nouă"), ne bucurăm de interesul dvs. față de compania noastră și față de canalele noastre de socializare. În cele ce urmează, veți găsi informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care procesăm aceste date atunci când utilizați canalele noastre de social media și când beneficiați de serviciile și funcțiile canalelor.  

Partea responsabilă

METRO este parțial responsabilă pentru prelucrarea datelor descrise mai jos și parțial furnizorul platformei respectivului canal de social media. Pentru prelucrarea individuală a datelor (de exemplu, Facebook Insights), furnizorul platformei respective impreuna cu noi suntem operatori comuni (art. 26 GDPR). Mai jos veți găsi informații suplimentare despre aceste responsabilități.

Canale de socializare

Operăm următoarele canale de socializare: Facebook; YouTube; LinkedIn; Instagram.

Responsabilul cu protecția datelor al METRO

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment la adresa de email:

dataprotection@metro.ro

sau prin transmiterea unei solicitări datate și semnate la adresa sediului: METRO Cash & Carry România SRL, Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3, București, România

Responsabilii cu protecția datelor din cadrul furnizorului de platformă

Datele de contact ale respectivului responsabil cu protecția datelor pot fi găsite pe site-ul respectiv:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/policies/#community-guidelines

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Comunicarea cu noi

In cazul in care ne contactați, vom folosi numele dvs. și datele suplimentare furnizate de dvs. pentru a răspunde la întrebarea dvs. În anumite cazuri, împărtășim conținutul pe canalul nostru de socializare, dacă aceasta este o funcție a canalului de socializare și comunicăm prin intermediul canalului. Dacă ne trimiteți o intrebare prin intermediul canalului de socializare, putem, în funcție de răspuns, să vă trimitem și către alte canale de comunicare sigure care garantează confidențialitatea. Desigur, puteți trimite întotdeauna întrebările dvs. la opțiunile noastre de contact menționate mai sus. Dupa solutionarea solicitarii, vom stoca, in general, atat solicitarea dvs. cat si raspunsul si documentatiile aferente pe durata termenului general de prescriptie prevazut de lege, dar fara a depasi 3 ani, cu excepția cazului în care avem nevoie de informații pentru a ne urmări interesele legale sau dacă există obligații legale de păstrare a datelor. Consideram că solicitarea este soluționată dacă se poate concluziona din circumstanțe că situatia în cauză a fost clarificată definitiv. Temeiul legal pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

Caracteristici ale comunității

Pe canalele noastre de socializare, vă oferim diverse funcții ale comunității din care puteți alege pentru a interacționa cu alți utilizatori (de exemplu, postați comentarii pe “peretele” nostru (“Facebook wall”), lăsați comentarii, aprecieri sau distribuiți postări). Vă rugăm să rețineți că aceste canale de socializare sunt accesibile publicului și orice informații personale pe care le publicați pot fi vizualizate de către alții. Nu putem controla modul în care alți utilizatori ai canalelor noastre de socializare utilizează aceste informații. Toate datele pe care le furnizați pentru caracteristicile comunității le procesăm pentru a asigura funcționarea corectă a acestor caracteristici. Fără aceste date nu este posibilă utilizarea caracteristicilor comunității. Prelucrarea acestor date se bazează pe art. 6 alin. 1 b) GDPR sau, sau, dacă există un interes legitim de a face utilizarea funcțiilor comunitare cât mai ușoare și eficiente posibil, pe baza articolului 6 alin. 1 lit.f) GDPR.

Conținutul postat în zonele comunității poate fi stocat pentru o perioadă nelimitată de timp. Dacă doriți în orice moment să eliminați orice conținut postat, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj în acest sens - de ex. prin e-mail - la adresa de e-mail indicată mai sus (punctul 1 d)).

Loterie și alte concursuri

Ocazional vă oferim tombole și alte concursuri pe canalele noastre de socializare. Dacă doriți să participați, vom utiliza datele pe care le-ați furnizat atunci când v-ați înregistrat (de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de client METRO) în scopul desfășurării loteriei sau a competiției, în special pentru notificările câștigătorilor. Datele dvs. vor fi furnizate unor terțe părți numai dacă acest lucru este necesar pentru procesarea loteriei sau a concursului (de exemplu, livrarea premiului).

Dacă v-ați dat consimțământul ca parte a unei loterii sau concurs, aveți opțiunea de a revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor. Vă rugăm să rețineți că, în anumite circumstanțe, participarea la unele canale de socializare poate fi de asemenea posibilă direct pe site-urile web accesibile publicului. Dacă acționați sub un nume real pe canalul de socializare în cauză sau puteți fi recunoscut de fotografiile din profilul dvs., identificarea de către alți utilizatori din partea noastră nu poate fi exclusă. După încheierea competiției, vom șterge datele imediat, cu excepția cazului în care suntem îndreptățiți să prelucrăm anumite date dvs. dincolo de sfârșitul competiției, pe baza acordului privind participarea dvs. la concurs sau ca urmare a consimțământului dumneavoastră. Prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR și, în cazul în care v-ați dat consimțământul, pe art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. În cazul câștigătorilor, datele acestora vor trebui pastrate 10 ani de la stabilirea castigatorilor – tinand cont de obligatiile fiscale implicate (Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile). Puteți găsi informații suplimentare în condițiile de participare sau de protecție a datelor pentru competiția respectivă. In acest caz prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR.

Invitație la evenimente

Ocazional sunt anunțate evenimente pe canalele noastre de socializare pentru care este posibil să trebuiască să vă înregistrați. Când vă înregistrați pentru evenimente online, pot fi colectate următoarele date: numele, adresa, adresa de e-mail, numărul (numerele) de telefon și numărul de client METRO. Aceste date sunt necesare pentru procesarea înregistrărilor evenimentelor, gestionarea evenimentelor și colectarea informațiilor despre clienți. Baza legală pentru această prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR. Dacă este necesară depunerea unei declarații de consimțământ în timpul înregistrării, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Datele colectate vor fi șterse după încheierea evenimentului, cu condiția să nu avem nevoie de ele pentru a ne urmări interesele legitime sau obligațiile legale de păstrare.

Newsletter

De asemenea, aveți opțiunea de a vă înregistra la newsletter-ul nostru pe canalele noastre de socializare prin cadre încorporate. Mai multe informații referitoare la înregistrarea la newsletter-ul nostru puteți găsi în “Notificarea” dedicată clienților si vizitatorilor site-ului:

https://www.metro.ro/protectia-datelor/notificare-protectia-datelor-vizitatorilor

Transferul datelor cu caracter personal

În cazuri individuale, vom distribui conținutul dvs. pe canalul nostru de socializare respectiv, dacă aceasta este o funcție a canalului de socializare și vom comunica prin intermediul acestuia. Destinatarul datelor este inițial canalul respectiv de social media, de unde pot fi transmise unor terțe părți în scopuri proprii și sub responsabilitatea canalului respectiv de social media. Publicul, adică potențial toată lumea, este, de asemenea, destinatarul publicațiilor. Am dori să subliniem că, atunci când datele sunt procesate de operatorul platformei, datele utilizatorilor pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE). Acest lucru poate genera riscuri, deoarece, de exemplu, aplicarea drepturilor ar putea fi îngreunată. Pentru detalii, vă rugăm să consultați declarația de protecție a datelor a operatorului platformei respective. Nu transferăm date către țări terțe din afara UE / SEE sau către o organizație internațională, cu excepția cazului în care există garanții adecvate, precum clauze contractuale standard sau o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Informații suplimentare sau copii ale acestor garanții pot fi solicitate printr-o cerere informala adresată responsabilului nostru cu protecția datelor, utilizând datele de contact menționate mai sus.

3. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul platformei

Dorim să subliniem că utilizați canalul de social media și funcțiile sale pe propria răspundere. Acest lucru se aplică în special utilizării funcțiilor interactive (de exemplu, partajare, apreciere). METRO nu are nicio influență asupra tipului și sferei de aplicare a datelor prelucrate de furnizorul respectiv de platformă, tipului de prelucrare și utilizare sau transferului acestor date către terți. De asemenea, nu avem mijloace eficiente de control în acest sens. Infrastructura IT este operată de furnizorul respectiv de platformă. Acestea își mențin propriile politici de confidențialitate și propria relație cu utilizatorul (cu condiția să fiți un utilizator înregistrat). Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. în contextul utilizării profilului dvs. de utilizator, vă rugăm să contactați furnizorul platformei. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor de către furnizorii de platforme pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului respectiv de platformă (a se vedea mai sus).

4. Operator comun(asociere), Art. 26 GDPR 

Pentru metodele de urmărire web utilizate de furnizorii de platforme respectivi, furnizorul de platformă impreuna cu noi acționăm in calitate de operatori in comun. Urmărirea web poate fi efectuată, de asemenea, independent de faptul că sunteți autentificat sau înregistrat pe platforma de socializare. Cu greu putem influența metodele de urmărire web ale platformei de socializare și, în special, nu le putem opri. Vom primi doar statistici anonimizate - prin urmare nu avem acces la datele cu caracter personal care sunt procesate de furnizorul platformei. Prelucrarea și utilizarea datelor dvs. se bazează pe interesul nostru legitim de a optimiza canalul nostru de socializare (articolul 6 alineatul 1 teza 1 lit. f) GDPR). Posibilitățile de exercitare a drepturilor dvs. de a opri aceste metode de urmărire web pot fi găsite în declarațiile de protecție a datelor enumerate mai sus ale furnizorilor de platforme.

5. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment, printr-o notificare informala la datele de contact menționate mai sus pentru a vă exercita drepturile conform GDPR. Apoi vom verifica solicitarea dvs. (de exemplu, solicitare de informații sau obiecții) noi înșine sau, dacă este necesar, o vom transmite furnizorului de platformă relevant, în cazul în care solicitarea dvs. vizează prelucrarea datelor de către furnizorul de platformă.

Conform GDPR – aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art. 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, Art. 17 GDPR),
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, Art. 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art. 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, Art. 21 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art. 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art. 77 GDPR).

Informații despre dreptul dvs. de a obiecta în conformitate cu Art. 21 GDPR

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. în baza art. 6 alin. 1 litera f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți), în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. Aceasta se aplică și profilării bazate pe această dispoziție în sensul art. 4 litera 4 GDPR. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care putem dovedi motive convingătoare și aplicabile ale prelucrării, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta (daca va fi cazul). Obiecția poate fi făcută fără formalitate și trebuie adresată responsabilului nostru pentru protecția datelor ale cărui date de contact le găsiți la punctul 1. b) de mai sus.


Datorită posibilelor modificări ale legii, ar putea deveni necesară o modificare a acestor notificări privind protecția datelor. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.