Notificare cu privire la prelucrarea datelor în contextul vizitării spațiilor METRO

1. Informații generale

a) Introducere

Următoarele notificări privind protecția datelor sunt concepute pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și legile suplimentare privind protecția datelor.

b) Operatorul

Noi, METRO Cash & Carry Romania SRL (“METRO”) cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A.

Cod Postal 032258, Sector 3, suntem operatorul conform GDPR și, prin urmare, responsabila pentru prelucrarea de date explicata mai jos.

c) Ofițer de protecție a datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, E-Mail: dataprotection@metro.ro

2. Informații privind Prelucrarea datelor cu caracter persona

Înregistrarea în Registrul de evidență a accesului persoanelor și monitorizarea video în spațiile METRO

În contextul desfășurării activităților specifice de monitoirzare a accessului în spațiile Metro, și conform obligațiilor legale, vom colecta de la dumneavoastră (prin intermediul “registrului de evidență a accesului persoanelor”) următoarele informații: nume, prenume, seria și nr CI, persoană vizitată, ora intrare-ieșire. De asemenea, pentru a asigura paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (conform Legii 333 / 2003) – vă aducem la cunoștință că spațiile METRO (Sediul Central și Magazinele METRO) sunt monitorizate video – iar imaginea dvs. va fi captată în consecință din momentul în care intrați în respectivele spații.

Această prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Metro conform Legeii 333/2003 și a H.G. 301/2012. și se bazează pe art. 6 alin. 1, lit. b) din GDPR. Furnizarea datelor dvs. personale este obligatorie și necesară pentru acordarea accesului în spațiile Metro. În cazul în care nu ne furnizați datele dvs. personale (și nu vă putem înregistra în “registrul de evidență a accesului persoanelor”), nu vă vom putea acorda acess în spațiile Metro. Datele dvs. personale menționate în “registrul de evidență” vor fi șterse după o perioadă de minim 2 ani, care începe de la data colectării datelor – conform obligațiilor legale (art. 10 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003). Prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) captate prin intermediul sistemelor de monitorizare video (CCTV) este, de asemenea, necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator (METRO) conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Interesele legitime urmărite de METRO constau în asigurarea că accesul în spațiile din sediul central și din magazinele METRO să fie limitat doar la persoanele autorizate pentru a proteja bunurile și datele companiei și ale angajaților/clienților săi împotriva unui caz de furt, distrugere, dezvăluire neautorizată a unor date cu caracter personal/a unor documente confidențiale etc. De asemenea, METRO are interesul legitim să prelucreze datele vizitatorilor (inclusiv date preluate din înregistrări video) în scopul prevenirii/recuperării pierderilor, a prevenirii/combeterii fraudelor și/sau a comportamentelor inadecvate.

În plus, prelucrarea datelor dvs. (menționate mai sus) poate fi necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Înregistrările video sunt păstrate timp de 30 de zile de la dată înregistrărilor – dacă acestea nu sunt folosite în investigații. Dacă imaginile sunt folosite în investigații – acestea vor fi păstrate până la finalizarea acestora sau până la pronunțarea definitivă a instanței (dacă va fi cazul)

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării bazata pe consimțământului dvs. acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR)

 

Informații despre dreptul dvs. de a vă opune prelucrării conform art.21 GDPR

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. în baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al nostru sau al unei terțe părți) din motive legate de situația dvs. particulară. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Puteți obiecta în mod informal trimițând un e-mail sau contactând în alt mod responsabilul cu protecția datelor ale cărui date de contact le veți găsi mai sus la 1c)

Datorită posibilelor modificări ale legii, ar putea deveni necesară o actualizare a acestor notificări privind protecția datelor – caz in care vă rugam sa consultati respective “Notificare” pe site-ul Metro la: https://www.metro.ro/protectia-datelor