Notificare cu privire la prelucrarea datelor în contextul vizitării spațiilor METRO

1. Informații generale

a) Introducere

Această notă de informare este concepută cu scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le detineti cu privire la aceasta, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR") și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

Noi, societatea METRO Cash & Carry România SRL cu sediul în Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod Poștal 032258, Sector 3, București, România (“METRO"), avem calitatea de Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR, și suntem responsabili pentru prelucrarea datelor descrisă mai jos.

Noi, societatea METRO Cash & Carry România SRL cu sediul în Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod Poștal 032258, Sector 3, București, România (“METRO"), avem calitatea de Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR, și suntem responsabili pentru prelucrarea datelor descrisă mai jos.

c) Responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat, în orice moment, utilizând următoarele date de contact:

• Adresa: Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod Poștal 032258, Sector 3, București, România

• E-mail: dataprotection@metro.ro.

2. Informații privind Prelucrarea datelor cu caracter persona

METRO se angajează să protejeze confidențialitatea datelor clienților, partenerilor si angajatilor săi, asigurâng securitatea acestora, prin conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal si bunele practici în domeniu, precum și mentinerea unui climat de transparență, siguranță si încredere.

a) Categorii de date personale prelucrate de METRO:

  • Înregistrarea în Registrul de evidență a accesului partenerilor și vizitatorilor în spațiile METRO

În contextul desfășurării activităților și asigurării accesului controlat în cadrul spațiilor METRO, și conform obligațiilor legale în vigoare, vom colecta de la dumneavoastră (prin intermediul “registrului de evidență a accesului persoanelor”) următoarele informații: nume, prenume, seria și nr CI, persoană vizitată, ora intrare-ieșire. Furnizarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru acordarea accesului în spațiile Metro, iar în cazul în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră, nu vă vom putea acorda acess în spațiile Metro.

  • Monitorizarea video a spațiilor prin intermediul sistemelor de supraveghere CCTV

Pentru a asigura paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (conform Legii 333 / 2003) – vă aducem la cunoștință că spațiile METRO (Sediul Central și Magazinele METRO) sunt monitorizate video – iar imaginea dumneavoastră va fi captată în consecință din momentul în care intrați în respectivele spații.

b) Sursa datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt preluate direct de la dumneavoastră, când vă aflați în unul din magazinele METRO.

c) Scopul prelucrării datelor dumneavoastra

Vom prelucra datele cu caracter personal indicate în prezenta notă de informare pentru a ne asigura că accesul în spațiile din sediul central și din magazinele METRO este limitat în vederea protejării bunurilor și datelor companiei și ale angajaților, partenerilor si clienților săi împotriva unui caz de furt, distrugere, dezvăluire neautorizată a unor date cu caracter personal/a unor documente confidențiale etc, precum și pentru a putea soluționa eventuale cereri cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta spațiilor METRO, pentru a putea investiga eventuale accidente de munca sau evenimente. De asemenea, un alt scop de prelucrare a acestor date personale constă în verificarea acurateței proceselor comerciale și operaționale în magazinele METRO. Menționăm că METRO prelucrează doar acele informații și date personale care sunt absolut necesare în scopul desfășurării activității în condiții cât mai bune.

d) Temeiul legal al activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în Registrul de evidență a accesului partenerilor și vizitatorilor în spațiile METRO este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Metro, conform Legeii 333/2003 și a H.G. 301/2012.

În ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal captate prin intermediul sistemelor de monitorizare video (CCTV), vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceasta este necesară atât în scopul intereselor legitime urmărite de METRO în vederea prevenirii/recuperării pierderilor, a prevenirii/combaterii fraudelor și/sau a comportamentelor inadecvate, cât și în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Metro.

De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră menționate mai sus poate fi necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

e) Destinatarii datelor si transferul acestora

Vizualizarea imaginilor înregistrate prin instermediul sistemului CCTV, precum și accesarea informațiilor din cadrul Registrului de evidență a accesului partenerilor și vizitatorilor în spațiile METRO va fi limitată doar la destinatarii autorizați, respectiv echipa de securitate a METRO, instruită în mod special cu privire la regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, datele vor putea fi accesate de partenerii din domeniul pazei si securității, contractați în vederea gestionării serviciului de pază și protecție al spațiilor METRO.

METRO va transmite datele cu caracter personal indicate în prezenta notă de informare către autorități și instituții publice, instanțele de judecată atunci când se solicită furnizarea acestor date sau există o obligație legală în acest sens.

Vă informăm că există posibilitatea transmiterii datelor către consultanții terți (ex. avocați externi, mediatori, auditori, experți), în cazurile în care aceștia sunt implicați în litigii, audituri interne sau externe ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora. Datele personale indicate în această notă de informare nu vor fi transmise în afara spațiului Uniunii Europene, cu excepția situației în

care o obligație legală în acest sens există și este opozabilă METRO.

f) Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale menționate în “registrul de evidență” vor fi șterse după o perioadă de minim 2 ani, care începe de la data colectării datelor – conform obligațiilor legale (art. 10 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003).

În ceea ce privește înregistrările video, vă informăm că acestea sunt păstrate timp de 30 de zile de la dată înregistrărilor – dacă acestea nu sunt folosite în investigații. Dacă imaginile sunt folosite în investigații – acestea vor fi păstrate până la finalizarea acestora sau până la pronunțarea definitivă a instanței (dacă va fi cazul).

g) Securitatea datelor

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a ne proteja împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat la datele cu caracter personal, în mod neintenționat sau ilegal.

Asigurăm un nivel de securitate adecvat riscurilor implicate de prelucrare, ținând seama în mod corespunzător de tehnologia aplicabila, de costurile de punere în aplicare, precum și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării și de riscul pentru angajați. Aceste măsuri au ca scop asigurarea permanentă a integrității și confidențialității datelor cu caracter personal. Evaluăm periodic aceste măsuri pentru a asigura securitatea prelucrării.

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți exercita drepturile dvs. în conformitate cu GDPR, acestea fiind:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, articolul 16 GDPR);
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);
  • Dreptul de a primi datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
  • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). Menționăm că în România autoritatea de competență este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, România, website: www.dataprotection.ro

Pentru orice informații suplimentare legate de gestionarea drepturilor puteți, de asemenea, să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor, la adresele de contact indicate mai sus. Datorită posibilelor modificări ale legislației sau actualizări ale activităților de prelucrare a datelor, o modificare a prezentului document poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări pe pagina noastră web: www.metro.ro/protectia-datelor.