Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Notificare privind prelucrarea datelor partenerilor METRO

1. Informatii generale


 1. Introducere

  Prin prezenta Notificare, METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3, Bucuresti (denumit în continuare "METRO", "noi" sau "noua") oferă informații cu privire la prelucrarea datelor personale referitoare la relația contractuală cu partenerii săi (denumit în continuare "Contractul"). Date personale înseamnă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă (cum ar fi numele și prenumele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail). În cele ce urmează, vrem să vă informăm în special cu privire la datele personale care sunt prelucrate în legătură cu Contractul/Contractele in desfasurare, scopul acestei prelucrări, precum și drepturile dumneavoastră privind prelucrarea în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal  (“GDPR”).

   

 2. Operatorul / Responsabilul cu protecția datelor

METRO este "operatorul" (Art. 4 alin. nr.7 din GDPR) prelucrării datelor în legătură cu Contractul și, prin urmare, este responsabila de prelucrarea datelor dvs. personale. In cazul in care aveți întrebări, solicitări sau alte probleme legate de prelucrarea datelor dvs. personale, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor in orice moment utilizand următoarele date de contact:

 • METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A

  Cod Postal 032258, Sector 3, Bucuresti

 • E-mail: dataprotection@metro.ro

  2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Categorii de date prelucrate de noi:
 • Date despre Parteneri (de ex. PFA sau  în contextul anumitor verificări ce ar putea returna si datele reprezentanților): numele companiei, adresa companiei, datele de contact ale companiei (de exemplu, numărul de telefon, adresa de e-mail), datele contului bancar, datele fiscale (de exemplu, numărul fiscal) și datele suplimentare puse la dispozitie de Partener pe perioada contractuala;
 • Date ale reprezentantilor / persoanelor de contact ale Partenerilor: numele si prenumele, funcție, adresa de business, număr de telefon si email de business, orice alte date cu caracter personal pe care persoana vizata le furnizează celeilalte parți pe perioada executării contractului
 1. Sursa datelor reprezentantilor / persoanelor de contact ale Partenerilor: aceste date sunt furnizate direct de catre dvs. Sau de catre Partenerul cu care avem relatie contractuala si pe care il reprezentati.

 2. Scopurile și temeiul juridic al procesării
 • Date despre Parteneri: METRO procesează datele partenerilor pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale. Această prelucrare se bazează pe obligatie legala (Legea 31/1990 a Societăților actualizată) conform Art. 6 alin. 1 lit. c) si contractuală  (daca este cazul) conform Art. 6 alin. 1 lit b) din GDPR. In plus, procesam datele partenerilor pentru identificarea acestora, pentru evaluarea situatiei financiare, pentru pregatirea si executarea cererilor de despagubire, pentru suportul / serviciul partenerilor, pentru statisticile interne si managementul riscului, din motive de conformitate si securitate. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Aceste scopuri sunt strâns legate de executarea contractului și constituie un interes legal și economic legitim al METRO. Datele dvs. pot fi prelucrate în continuare și în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală, de ex. pentru rapoartele adresate autorităților (ex. autorități fiscale). În acest caz, prelucrarea se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. c)  GDPR. De asemenea, datele cu caracter personal mai pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;
 • Date ale persoanelor de contact ale partenerilor: Pentru realizarea obiectului contractului este necesar ca METRO să proceseze într-o anumită măsură datele persoanelor de contact ale partenerilor (de ex. reprezentanti legali, angajații partenerilor și / sau subcontractorii acestuia) - de ex. pentru comunicarea cu persoanele de contact care intră sub incidența acordului. De asemenea, mai pot exista situatii in care METRO transmite datele de contact ale partenerilor contractuali catre alti parteneri contractuali (de exemplu furnizori)  in scopul derularii relatiei comerciale (inclusiv logistice).   Prelucrarea se face pe baza art. 6 alin. 1 teză 1 litera f) GDPR. Este interesul legitim al METRO de a procesa datele persoanelor de contact ale partenerilor pentru îndeplinirea contractului/contractelor incheiate cu METRO, chiar dacă acestea nu sunt părți contractante în sine, deoarece în caz contrar executarea acordului nu va fi posibilă.
 1. Destinatarii datelor personale

  Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctul 2. b), utilizam furnizorii de servicii, respectiv procesatori de date conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru găzduirea cloud, servicii de întreținere sau pentru trimiterea de e-mailuri. Aceștia pot fi furnizori externi de servicii și, de asemenea, filiale METRO care se află în țări din interiorul și în afara Uniunii Europene (UE) și Spațiul Economic European (SEE) (respectiv centrul internațional de date METRO, care este administrat de Metronom GmbH). Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale („Clauze Contractuale Standard“), că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care un alt nivel de protecție a datelor este comun și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. De asemenea, mai pot exista situatii in care METRO transmite datele de contact ale partenerilor contractuali catre furnizori METRO (alti parteneri contractuali) in scopul derularii relatiei comerciale (inclusiv logistice) – acestia neavand dreptul sa utilizeze datele in alt scop decat cel in care au fost primite.

  Nu se efectuează un alt transfer de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care detinem aceasta obligație prin lege. Pentru mai multe informații despre garanțiile adecvate pentru transferul internațional de date sau o copie a acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor.

   

 2. Furnizarea de date obligatorie și perioada de retentie

Furnizarea datelor prevăzute la litera (a) este obligatorie pentru executarea contractului. În general, METRO stochează datele până la rezilierea Contractului și / sau atâta timp cât avem un interes legitim care ne permite să păstrăm datele. În măsura în care oricare dintre date se afla sub rezerva perioadelor legale de păstrare a datelor, METRO va stoca datele în cauză pe durata prevăzută de dispozițiile legale respective. În acest din urmă caz, datele vor fi stocate în formă restrânsă, întrucat prelucrarea ulterioară este permisă exclusiv in vederea respectarii unei obligații legale, pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretentiilor legale, protecția drepturilor unei alte persoane sau din motive de interes public important.

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. b) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art. 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, Art. 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, Art. 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art. 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, Art. 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art. 7 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art. 77 GDPR).