Nota de informare privind plata garantiei aferenta ambalajelor SGR 

1. Informatii Generale

Această notă de informare este concepută cu scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le detineti cu privire la aceasta, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR") și legislația locală în vigoare, din perspectiva returnarii garantiei ca urmare a preluarii ambalajelor in locatiile METRO Cash & Carry Romania SRL.

a. Operatorul

Noi, societatea METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3, reprezentam operatorul in conformitate cu GDPR si prin urmare suntem responsabili pentru prelucrarea datelor descrisa mai jos. Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor, ale carui date de contact le puteti gasi mai jos.

b. Responsabil cu protecție a datelor

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat, în orice moment, utilizând următoarele date de contact:

 • Adresa: Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod Poștal 032258, Sector 3, București, România
 • E-mail: dataprotection@metro.ro.

2. Informatii cu privire la Prelucrare

Având în vedere faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o necesitate pentru gestionarea sistemului de garantie-returnare (“SGR”) din perspectiva returnarii garantiei ca urmare a preluarii ambalajelor in locatiile METRO, inclusiv din partea persoanelor care nu detin calitatea de client METRO (“non-clienti”), prin prezenta informare dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca METRO se angajează să protejeze confidențialitatea datelor tuturor persoanelor vizate, clienti sau non-clienti, asigurând securitatea acestora. În acest sens, ne angajăm să asigurăm conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal si bunele practici în domeniu, precum și mentinerea unui climat de transparență, siguranță si încredere.

a. Categorii de date prelucrate

In situatia in care doriti sa utilizati unul din punctele de returnare METRO pentru a beneficia de valoarea garantiei platite initial, METROva prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume si cod IBAN, daca va fi necesar in functie de valoarea voucherelor.
Daca sunteti client METRO, va informam ca puteti regasi mai multe detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in notificarea dedicata clientilor, pe care o puteti accesa de pe site-ul METRO, sectiunea “Protectia datelor”.
In cazul in care nu sunteti client METRO, va informam ca datele personale indicate mai sus sunt necesare in vederea returnarii garantiei aferente ambalajelor aduse de dumneavoastra in locatia METRO. Astfel, va informam ca, pentru a putea obtine aceasta garantie se va realiza o dispozitie de plata pe numele dumneavoastra, iar in situatia in care nu este posibila achitarea garantiei in numerar, va fi necesara punerea la dispozitie a unui extras de cont in vederea confirmarii codului IBAN in care se doreste a se realiza plata.
Dorim sa va informam ca nu aveti obligatia de a furniza datele personale indicate, dar va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora nu va putea fi posibila oferirea garantiei aferenta ambalajelor aduse in punctele de returnare METRO.

b. Sursa datelor

Daca nu sunteti clienti METROdatele cu caracter personal mentionate mai sus sunt colectate direct de la dumneavoastra atunci cand solicitati garantia aferenta unor ambalaje aduse in punctele de returnare METRO.
In cazul in care sunteti client METRO, mentionam ca datele necesare sunt obtinute de la dumneavoastra cand solicitati obtinerea garantiei aferenta ambalajelor aduse in punctele de returnare METRO, in cazul in care nu au fost obtinute in momentul inregistrarii dumneavoastra in calitate de client METRO.

c. Scopul prelucrării datelor dumneavoastra

Colectam si prelucram datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • gestionarea Sistemului de garantie-returnare (“SGR”) prin plata garantiei datorate ca urmare a aducerii ambalajelor in locatiile Metro.
 • efectuarea de statistici interne si externe, realizarea de rapoarte specifice;
 • solutionarea cererilor formulate de catre autoritatile publice;
 • gestionarea cererilor, sugestiilor, sesizarilor sau a reclamatiilor, inclusiv de tip whistleblowing pe care le puteti transmite catre Metro;
 • realizarea altor operațiuni impuse de normele financiar–contabile (inclusiv arhivare documente financiar-contabile) și de orice alte
 • dispoziții legale ce revin METRO cu privire la arhivare, securitate, comunicări și/sau raportări către autorități, instituții sau agenții de stat abilitate;
 • apararea drepturilor si intereselor METRO in instanta, in cazul unei dispute ce nu a putut fi solutionata pe cale amiabila.
 • prevenirea, investigarea sau detectarea fraudelor sau altor activități ilegale sau neautorizate;
 • auditul intern sau extern al activitatilor desfasurate in cadrul METRO;

d. Temeiul legal al activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Sistemului de garantie-returnare este necesară in vederea respectarii obligatiilor legale ce revin catre METRO, in conformitate cu legislatia aplicabila, precum si din perspectiva obligatiilor legale ce tin de arhivare, operatiuni financiar-contabile sau administrative.
De asemenea, aceste date personale sunt prelucrate in baza interesului legitim urmărit de METRO în vederea asigurarii securitatii platilor si a prevenirii, investigarii si detectarii fraudelor in domeniul platilor, prevenirii/recuperării pierderilor, respectiv a prevenirii/combaterii fraudelor și/sau a comportamentelor inadecvate.

e. Destinatarii datelor si transferul acestora

METRO va prelucra datele cu caracter personal intern, in cadrul departamentelor responsabile conform procedurii de gestionare a solicitarilor de returnare a garantiei aferenta ambalajelor aduse in punctele de returnare METRO.
Vă informăm că există posibilitatea transmiterii datelor către consultanții terți (ex. avocați externi, mediatori, auditori, experți), în cazurile în care aceștia sunt implicați în litigii, audituri interne sau externe ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora. Datele personale indicate în această notă de informare nu vor fi transmise în afara spațiului Uniunii Europene, cu excepția situației în care o obligație legală în acest sens există și este opozabilă METRO.
METRO va transmite datele cu caracter personal indicate în prezenta notă de informare către autorități și instituții publice, instanțele de judecată atunci când se solicită furnizarea acestor date sau există o obligație legală în acest sens.

f. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Datele personale sunt prelucrate conform principiilor de proportionalitate si necesitate, pana la atingerea scopului pentru care au fost colectate, la care se adaugă termenul general de prescripție prevăzut de legislația fiscala aplicabilă. Astfel, datele personale vor fi prelucrate de catre Metro perioada necesară îndeplinirii unei obligații legale, precum și a intereselor legitime urmărite de METRO;

g. Securitatea datelor

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a ne proteja împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat la datele cu caracter personal, în mod neintenționat sau ilegal. Asigurăm un nivel de securitate adecvat riscurilor implicate de prelucrare, ținând seama în mod corespunzător de tehnologia aplicabila, de costurile de punere în aplicare, precum și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării și de riscul pentru angajați. Aceste măsuri au ca scop asigurarea permanentă a integrității și confidențialității datelor cu caracter personal. Evaluăm periodic aceste măsuri pentru a asigura securitatea prelucrării.

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți exercita drepturile dvs. în conformitate cu GDPR, acestea fiind:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, articolul 16 GDPR);
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);
 • Dreptul de a primi datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
  De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). Menționăm că în România autoritatea de competență este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, România, website: www.dataprotection.ro
  Pentru orice informații suplimentare legate de gestionarea drepturilor puteți, de asemenea, să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor, la adresele de contact indicate mai sus. Datorită posibilelor modificări ale legislației sau actualizări ale activităților de prelucrare a datelor, o modificare a prezentului document poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări pe pagina noastră web: www.metro.ro/protectia-datelor.