Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Informează-te!

940x200-LP-GDPR

Aplicabil de la 25 mai 2018 în toate țările membre ale Uniunii Europene, Regulamentul General privind Protecția Datelor conține un set de reguli prin care fiecare cetățean deține un control mai mare asupra datelor oferite unei anumite organizații.

Ce date personale sunt prelucrate?

Datele personale prelucrate de către METRO Cash & Carry România sunt:

-Nume și prenume.

-Telefon.

-Adresă de e-mail.

-Număr de legitimație/cod client.

-Alte date personale incluse pe legitimația de client METRO. 

Cum sunt utilizate datele tale personale?

Datele tale cu caracter personal, menționate mai sus, ne-au fost furnizate fie în mod direct, fie de către angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor tale, după caz, în executarea relației contractuale pe care METRO o are cu acesta din urmă, noi prelucrând datele tale cu caracter personal în același scop.

Datele sunt prelucrate și în scopul derulării campaniilor promoționale pe care METRO le desfășoară, al contactării participanților câștigători ai acestor campanii și acordării premiilor stabilite prin regulamentele aferente fiecărei campanii. 

Informează-te cu privire la prelucrarea datelor tale personale!

Descarcă formularul de informare

 

FORMULAR DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informatii generale

(a) Introducere

Prezentul formular de informare are scopul de a va aduce la cunostinta detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si drepturile pe care le aveti in legatura cu aceasta prelucrare, conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („GDPR”) si a celorlalte prevederi legale aplicabile.

(b) Operator

Conform GDPR, calitatea de operator este detinuta de METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Theodor Pallady nr. 51 N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9081/2010, Cod Unic de Inregistrare RO8119423 („Metro”). Metro are responsabilitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, conform celor detaliate mai jos.

(c) Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry România SRL, cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, E-Mail: dataprotection@metro.ro.

(2) Informatii legate de Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

(a) Datele personale prelucrate: Metro prelucreaza in cadrul si pe durata relatiei contractuale cu dumneavoastra, angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastra, dupa caz, urmatoarele date cu caracter personal care va apartin: nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, numar de legitimatie/cod client, precum si oricare alte date cu caracter personal incluse pe legitimatia de client Metro.

(b) Cum utilizam datele personale: Datele dumneavoastra cu caracter personal indicate mai sus ne-au fost furnizate fie in mod direct de catre dumneavoastra, fie de catre angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastra, dupa caz, in executarea relatiei contractuale pe care Metro o are cu acesta din urma, si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in acelasi scop.

Prelucrarea este întemeiată pe prevederile articolului 6, paragraful (1), litera (b) din GDPR.

(c) În mod suplimentar, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul: (i) derulării campaniilor promoționale desfășurate fie de către Metro, fie de către Metro în asociere cu partenerii săi contractuali; (ii) desemnării și contactării participanților câștigători ai acestor campanii; și (iii) acordării premiilor stabilite prin regulamentele respectivelor campanii promoționale.

În acest sens, prelucrarea este întemeiată pe prevederile articolului 6, paragraful (1), litera (f) din GDPR, Metro având un interes legitim pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în vederea asigurării bunei desfășurare a campaniilor promoționale.

(d) Informațiile pe care le dezvăluim unor terți: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către societățile din Grupul Metro, autorități și instituții publice competente, parteneri contractuali, furnizori de produse și servicii, care sunt localizati atat in interiorul, cat si in exteriorul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate partenerilor cu care Metro se asociază pentru desfășurarea campaniilor promoționale doar în cazul în care dumneavoastră sau angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastra a fost desemnat câștigător al unei campanii promotionale și doar pentru scopul contactării dumneavoastră în vederea acordării premiilor.

(e) Stocarea datelor dumneavoastră personale: Datele dumneavoastră cu caracter personal menționate la punctul 2, litera (a) vor fi prelucrate pe durata derulării relației contractuale dintre Metro si dumneavoastră, angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastră, după caz, precum si pe o perioada de 3 ani dupa incetarea acestei relatii contractuale, fara ca perioada de stocare a datelor sa fie mai mica de 10 ani.

(f) Unde vor fi păstrate datele personale: Datele dumneavoastra pot face obiectul transferurilor de date transfrontaliere, in special in India si Statele Unite ale Americii pe baza clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana, precum si pe baza altor garantii adecvate recunoscute de GDPR. Puteti solicita informatii suplimentare privind masurile de siguranta aplicabile transferului de date transfrontalier de la responsabilul cu protectia datelor utilizand datele de contact de la punctul 1 (c) de mai sus.

(3) Drepturile dumneavoastra

Puteti contacta responsabilul nostru cu protectia datelor in orice moment la datele de contact indicate la punctul 1, litera (c) de mai sus, fara a fi necesar sa respectati formalitati speciale de notificare, pentru a va exercita drepturile de care beneficiati conform GDPR si legislatiei aplicabile. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

(a) dreptul de a primi informatii despre prelucrarea datelor si o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 din GDPR);

(b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete (dreptul la rectificare, articolul 16 din GDPR);

(c) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele au fost facute publice, de a solicita informarea celorlalti operatori cu privire la solicitarea de stergere a datelor (dreptul la stergerea datelor, articolul 17 din GDPR);

(d) dreptul de a cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal (dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, articolul 18 din GDPR);

(e) dreptul de a primi datele cu caracter personal care privesc persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din GDPR);
(f) dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal cu scopul de a opri aceasta operatiune (dreptul la opozitie, articolul 21 din GDPR);

(g) dreptul de a impiedica luarea unei decizii despre dumneavoastra, care este bazata exclusiv pe prelucrarea automata, daca respectiva decizie produce efecte juridice in ce va priveste sau, in mod similar, va afecteaza semnificativ (articolul 22 din GDPR);

(h) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), daca apreciati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile GDPR (dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 din GDPR).

METRO Cash & Carry România S.R.L. Bd. Theodor Pallady nr. 51 N,

Clădirea C6, Corp A Sector 3, Bucureşti
Tel: +40 (031) 423 - 40 00
Fax: +40 (031) 423 - 41 02


Consiliul de Administraţie Roland Ruffing (CEO) Camelia Oprea
Matthias Dutschmann Valentin Păuna

UniCredit Bank SA RO10BACX0000003000909022
Banca Comercială Română SA RO68RNCB0445016915120001
Număr Inregistrare RC - J40/9081/2010
C.I.F. – RO8119423