Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Informează-te!

940x200-LP-GDPR

Aplicabil de la 25 mai 2018 în toate țările membre ale Uniunii Europene, Regulamentul General privind Protecția Datelor conține un set de reguli prin care fiecare cetățean deține un control mai mare asupra datelor oferite unei anumite organizații.

Ce date personale sunt prelucrate?

Datele personale prelucrate de către METRO Cash & Carry România sunt:

-Nume și prenume.

-Telefon.

-Adresă de e-mail.

-Număr de legitimație/cod client.

-Alte date personale incluse pe legitimația de client METRO. 

Cum sunt utilizate datele tale personale?

Datele tale cu caracter personal, menționate mai sus, ne-au fost furnizate fie în mod direct, fie de către angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor tale, după caz, în executarea relației contractuale pe care METRO o are cu acesta din urmă, noi prelucrând datele tale cu caracter personal în același scop.

Datele sunt prelucrate și în scopul derulării campaniilor promoționale pe care METRO le desfășoară, al contactării participanților câștigători ai acestor campanii și acordării premiilor stabilite prin regulamentele aferente fiecărei campanii. 

Informează-te cu privire la prelucrarea datelor tale personale!

Descarcă formularul de informare

 

FORMULAR DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informatii generale

(a) Introducere

Vă mulțumim pentru interesul acordat site-ului nostru și serviciilor noastre online. Datele sunt baza pentru ca noi să oferim servicii excelente. Cu toate acestea, cel mai important element al nostru este încrederea clienților noștri. Protejarea datelor clienților și utilizarea acestora numai în modul în care clienții noștri se așteaptă ca noi sa le utilizam este cea mai mare prioritate. Prin urmare, următoarele notificări privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt concepute să vă informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile dvs. în legătură cu această prelucrare, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR"), precum si actele normative subsecventele.

(b) Operator

Noi, METRO Cash & Carry Romania SRL, cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3, București, Romania, suntem operatorul prelucrării de date, conform GDPR și prin urmare, responsabili pentru prelucrarea datelor, așa cum este arătat în prezenta.


(c) Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry România SRL, cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, București, România, E-Mail: dataprotection@metro.ro.


(2) Ofițerul pentru protecția datelor 

(a) Datele personale prelucrate: Metro prelucreaza in cadrul si pe durata relatiei contractuale cu dumneavoastra, angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastra, dupa caz, urmatoarele date cu caracter personal care va apartin: nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, numar de legitimatie/cod client, precum si oricare alte date cu caracter personal incluse pe legitimatia de client Metro.

(b) Cum utilizam datele personale: Datele dumneavoastra cu caracter personal indicate mai sus ne-au fost furnizate fie in mod direct de catre dumneavoastra, fie de catre angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastra, dupa caz, in executarea relatiei contractuale pe care Metro o are cu acesta din urma, si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in acelasi scop.

Prelucrarea este întemeiată pe prevederile articolului 6, paragraful (1), litera (b) din GDPR.

(c) În mod suplimentar, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul: (i) derulării campaniilor promoționale desfășurate fie de către Metro, fie de către Metro în asociere cu partenerii săi contractuali; (ii) desemnării și contactării participanților câștigători ai acestor campanii; și (iii) acordării premiilor stabilite prin regulamentele respectivelor campanii promoționale.

În acest sens, prelucrarea este întemeiată pe prevederile articolului 6, paragraful (1), litera (f) din GDPR, Metro având un interes legitim pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în vederea asigurării bunei desfășurare a campaniilor promoționale.

(d) Informațiile pe care le dezvăluim unor terți: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către societățile din Grupul Metro, autorități și instituții publice competente, parteneri contractuali, furnizori de produse și servicii, care sunt localizati atat in interiorul, cat si in exteriorul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate partenerilor cu care Metro se asociază pentru desfășurarea campaniilor promoționale doar în cazul în care dumneavoastră sau angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastra a fost desemnat câștigător al unei campanii promotionale și doar pentru scopul contactării dumneavoastră în vederea acordării premiilor.

(e) Stocarea datelor dumneavoastră personale: Datele dumneavoastră cu caracter personal menționate la punctul 2, litera (a) vor fi prelucrate pe durata derulării relației contractuale dintre Metro si dumneavoastră, angajatorul, colaboratorul sau beneficiarul serviciilor dumneavoastră, după caz, precum si pe o perioada de 3 ani dupa incetarea acestei relatii contractuale, fara ca perioada de stocare a datelor sa fie mai mica de 10 ani.

(f) Unde vor fi păstrate datele personale: Datele dumneavoastra pot face obiectul transferurilor de date transfrontaliere, in special in India si Statele Unite ale Americii pe baza clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana, precum si pe baza altor garantii adecvate recunoscute de GDPR. Puteti solicita informatii suplimentare privind masurile de siguranta aplicabile transferului de date transfrontalier de la responsabilul cu protectia datelor utilizand datele de contact de la punctul 1 (c) de mai sus.

(3) Drepturile dumneavoastra

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, Articolul 15 din GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 din GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor către alți operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 din GDPR)

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, Art. 18 din GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Articolul 20 din GDPR),

• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor pentru a le opri (dreptul la obiecții, Articolul 21 din GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Articolul 7 din GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Articolul 77 din GDPR).


METRO Cash & Carry România S.R.L. Bd. Theodor Pallady nr. 51 N,

Clădirea C6, Corp A Sector 3, Bucureşti
Tel: +40 (031) 423 - 40 00
Fax: +40 (031) 423 - 41 02


Consiliul de Administraţie Roland Ruffing (CEO) Camelia Oprea
Matthias Dutschmann Valentin Păuna

UniCredit Bank SA RO10BACX0000003000909022
Banca Comercială Română SA RO68RNCB0445016915120001
Număr Inregistrare RC - J40/9081/2010
C.I.F. – RO8119423