Regulamentul vechi al programului metro plus

1. Informații generale

Prin programul de bonus METRO PLUS, METRO România își recompensează clienții Horeca și Trader cu puncte bonus. Punctele acumulate pot fi folosite exclusiv pentru obținerea de reduceri la cumpărarea produselor din orice magazin METRO România.

În programul METRO PLUS sunt incluse toate articolele din cataloagele METRO și din programul „Cumperi mai mult, plătești mai puțin” cu excepția tutunului, a cartelelor telefonice, a bonurilor de carburant, ambalaje returnabile (ex. sticle, lăzi, bidoane), precum și garanția articolelor SGR (ambalajele care vor beneficia de garanția SGR sunt ambalajele nereutilizabile din plastic, sticlă sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, care sunt utilizate pentru a comercializa apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin sau băuturi spirtoase și care sunt marcate cu simbolul SGR).

2. Condiții de calificare în programul de bonus METRO PLUS

Programul de bonus METRO PLUS are ca scop fidelizarea clienților Horeca și Trader, excluzând clienții angrosiști sau clienții care au afaceri în domeniul distribuției.

În situația în care profilul afacerii unui client se schimbă și, în urma schimbărilor, nu mai intră în categoria clienților angrosiști sau a celor cu afaceri în domeniul distribuției, acesta va beneficia automat de punctele METRO PLUS începând cu luna următoare efectuării schimbării în sistemele METRO a profilului afacerii din punct de vedere legal.

Clienții Horeca şi Trader sunt calificați automat în programul METRO PLUS dacă îndeplinesc următoarele condiții:


De la 1 Ianuarie 2023:

  • Au cel puțin o achiziție lunară în rețeaua METRO;
  • Au achiziții în rețeaua METRO de peste 15.000 RON/TVA inclus lunar pentru bonus de 1% din valoarea achizițiilor din luna respectivă;
  • Au achiziții în rețeaua METRO de peste 25.000 RON/TVA inclus lunar pentru bonus de 2% din valoarea achizițiilor din luna respectivă.

Nu sunt incluși în black list (nu înregistrează debite restante; nu se află în litigii cu METRO; nu sunt subiecții unor plângeri penale înaintate de METRO).

3. Condiții de acumulare a punctelor METRO PLUS:

Punctele METRO PLUS pot fi acumulate de către toți deținătorii de card ai clienților calificați automat, în toate canalele de vânzare METRO (magazin Cash and Carry, delivery, distribuție, cash-on delivery).

Punctele nu pot fi acumulate în perioada în care Clienții sunt incluși în black list, așa cum aceasta este definită mai sus. Acumularea punctelor poate fi reluată începând cu data de întâi (1) a lunii următoare celei în care s-a efectuat eliminarea clientului din black list.

4. Condiții pentru utilizarea punctelor METRO PLUS:

Punctele de loialitate pot fi folosite ca metodă de plată la achitarea facturii în magazinele METRO Cash and Carry România.

Se pot folosi punctele acumulate în programul METRO PLUS astfel:

  1. De la 1 Ianuarie 2022, se poate plăti până la 50% din valoarea unei facturi, cu punctele acumulate (ex.: Valoare bonus: 500 Lei, Valoare factură: 1000 Lei, Valoare maximă din factură care poate fi plătită cu puncte: 500 Lei)
  2. Punctele acumulate au o valabilitate de 6 luni de la data acordării lor, (ex.: Punctele acumulate în luna Ianuarie 2023 și acordate la 01 Februarie 2023 pot fi consumate până la dată de 31 Iulie 2023);
  3. Punctele pot fi folosite de către toți deținătorii de card autorizați de către clienții METRO;
  4. Punctele pot fi folosite doar în magazinele METRO, punctele bonus nu pot fi folosite în oricare alt canal (ex.: canalele delivery şi distribuție). Clienții pot plăti cu puncte bonus în orice magazin METRO din România, indiferent de magazinul în care au acumulat puncte;
  5. Punctele METRO PLUS pot fi folosite doar pe facturile emise pe persoană juridică.
  6. Punctele nu pot fi utilizate în perioada în care Clienții sunt incluși în black list, așa cum aceasta este definită mai sus. Utilizarea punctelor poate fi reluată începând cu data de întâi (1) a lunii următoare celei în care s-a efectuat eliminarea clientului din black list.

Punctele de loialitate se șterg din contul clientului după utilizare sau la epuizarea intervalului de 6 luni de la acordare, oricare eveniment survine primul.

Pentru condițiile aplicabile în cazul unui retur pe o factură achitată cu puncte de loialitate, instrucțiuni și detalii sunt disponibile în magazinele METRO.

5. Alerte privind situația punctelor METRO PLUS

Toate informațiile despre bonusul METRO PLUS sunt disponibile pe fiecare factură juridică emisă sau în Aplicația METRO.

Exemplu de informații disponibile pe factură:

Valoarea cumpărăturilor în luna curentă: 25 000 lei

Bonus disponibil: 300 lei

Din care 150 lei expiră la 31.03.2023

IMPORTANT: Informațiile cu privire la punctele disponibile sunt vizibile fiecărui deținător de card autorizat, responsabilitatea actualizării acestora revenind clienților METRO.

Bonusul METRO PLUS nu poate fi cumulat cu alte beneficii METRO, cu excepția clienților “La Doi Pași” care au în vigoare, la data publicării prezentului regulament, un contract care prevede un sistem de bonusare specific.

Clienții nu pot folosi bonusul dacă înregistrează debite față de METRO la data îndeplinirii criteriilor pentru încasarea bonus-ului, dacă se află în litigii cu METRO sau dacă împotriva lor METRO a depus plângeri penale, la dată îndeplinirii criteriilor pentru încasarea bonus-ului.

6. Taxe și impozite:

Produsele eligibile sunt produse care se regăsesc în mod normal în sortimentul METRO.

Punctele de loialitate folosite pentru achitarea facturii vor fi evidențiate de METRO în factură emisă către clientul beneficiar că metodă de plată a facturii.

Beneficiarul este răspunzător cu privire la respectarea prevederilor legislației financiar-fiscale în momentul înregistrării facturii achitate cu bonus.

7. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest program, se prezumă luarea la cunoștință a regulamentului și a Notificării cu privire la protecţia datelor personale ale clienților.

8. Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legea română.

Orice dispută, în cazul în care nu se va soluționa pe cale amiabilă va fi soluționată de instanțele de judecată competente.

9. Alte prevederi ale programului de bonus METRO PLUS

  • METRO își rezervă dreptul de a modifica prezentul program de bonus. Orice modificare survenită pe perioada desfășurării programului va intra în vigoare după afișarea acesteia pe site-ul www.metro.ro.