Notificare privind protecția datelor clienților în contextul utilizării “Livrare servicii alimentare” contractate direct sau prin intermediul Platformei MShop (Comenzi online)

1. Informații generale

a) Introducere

Clienții METRO care sunt eligibili /se înregistreaza pentru oferta noastră „livrare de servicii alimentare” detin dreptul să achiziționeze anumite bunuri oferite de METRO fie direct (“Serviciul”) fie prin intermediul magazinului web al platformei noastre de comenzi online („Serviciul online”). Pentru mai multe informații cu privire la termenii și condițiile de utilizare a Serviciului online, vă rugăm să accesați M|Shop (metro.ro)

Prin intermediul următoarei notificari privind protecția datelor, Compania METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3 Bucuresti, Romania (denumită în continuare „METRO”, „noi” sau „noua”) vă oferă diverse informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în contextul utilizării Serviciului. Datele cu caracter personal reprezinta orice informații despre circumstanțele dvs. personale sau de fapt (cum ar fi numele și prenumele dvs., adresa dvs., numărul dvs. de telefon sau adresa de e-mail), în măsura în care putem raporta în mod rezonabil aceste informații la dvs. ca persoană individuală. În cele ce urmează, dorim să vă informăm în special despre ce date cu caracter personal sunt prelucrate în timpul utilizării Serviciilor mentionate mai sus, scopurile acestei prelucrări și drepturile dvs. cu privire la o astfel de prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”).

Prin intermediul următoarei notificari privind protecția datelor, Compania METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3 Bucuresti, Romania (denumită în continuare „METRO”, „noi” sau „noua”) vă oferă diverse informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în contextul utilizării Serviciului. Datele cu caracter personal reprezinta orice informații despre circumstanțele dvs. personale sau de fapt (cum ar fi numele și prenumele dvs., adresa dvs., numărul dvs. de telefon sau adresa de e-mail), în măsura în care putem raporta în mod rezonabil aceste informații la dvs. ca persoană individuală. În cele ce urmează, dorim să vă informăm în special despre ce date cu caracter personal sunt prelucrate în timpul utilizării Serviciilor mentionate mai sus, scopurile acestei prelucrări și drepturile dvs. cu privire la o astfel de prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”).

b) Operator / Responsabilul cu protectia datelor

Noi, METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3 Bucuresti, Romania suntem „operatorul” (cf. Art. 4 nr. 7 GDPR) în furnizarea Serviciului și, prin urmare, responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale. In cazul in care aveți întrebări, solicitări sau alte probleme cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, puteți contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor folosind următoarele detalii de contact:

Noi, METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3 Bucuresti, Romania suntem „operatorul” (cf. Art. 4 nr. 7 GDPR) în furnizarea Serviciului și, prin urmare, responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale. In cazul in care aveți întrebări, solicitări sau alte probleme cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, puteți contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor folosind următoarele detalii de contact:

 

 

METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3 Bucuresti, Romania,

METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3 Bucuresti, Romania,

E-Mail:

dataprotection@metro.ro

 

2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru executarea contractului de livrare 

Utilizarea Serviciilor va presupune prelucrarea datelor dvs. personale în conformitate cu următorii termeni:

a) Categorii de date

Dacă accesați Serviciul prin MyMETRO, următoarele categorii de date cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate de METRO:

Datele de identificare si de contact ale reprezentanților / persoanelor de contact ale persoanei juridice autorizate să plaseze și să accepte comenzi: numele și prenumele dvs., numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail de serviciu și numele de utilizator utilizate pentru serviciul de comandă online, dacă alegeți acea metodă de comandă;

Date referitoare la persoana juridică: numele firmei pe care o reprezentați, numărul clientului Metro, codul fiscal (pentru a vă identifica afacerea și a valida că potențialul client își desfășoară activitatea în domeniul HoReCa) și orașul în care vă desfășurați activitatea (pentru .a vă localiza și a putea asigna corect magazinul din care consultantul METRO vă lua legătură cu dvs.), metoda de plată autorizată;

Istoricul comenzilor: informații despre tipul și cantitatea de bunuri pe care le-ați comandat direct sau prin intermediul platformei MShop (comandă online);

Adresa (adresele) de livrare și de facturare;

La primirea livrărilor, dumneavoastră sau o persoană autorizată va trebui să semnați o chitanță de livrare. Vom stoca astfel semnătura respectivă a persoanei care acceptă comenzile;

b) Scopuri și baze juridice de prelucrare

• Servicii de livrare

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe contractul de livrare pe care îl încheiați cu noi.

METRO prelucrează datele din istoricul comenzilor dvs. (de ex. denumire articol și cantitate), datele despre adresa de livrare, date de identificare și de contact în scopul livrării către dvs. a bunurilor comandate (de ex. nume persoana care emite comanda si nr telefon). In cazul comenzilor dropshipment realizate prin Mshop/ PRODUSE “EXCLUSIV ONLINE – LIVRARE EXTERNA” urmatoarele informatii ajung si la furnizorii de marfa (acestia fac livrarea catre client, fie direct, fie printr-un tert). Această prelucrare se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact se bazează pe interesul nostru reciproc legitim, conform căruia comenzile vor fi transmise de noi și primite de dvs. numai prin angajații autorizați în prealabil de dvs. Prin urmare, prelucrarea acestor date cu caracter personal se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

Pentru a usura procesul de comandă, salvăm istoricul comenzilor dvs. sau cel al persoanei de contact autorizate și vom afișa produsele cele mai recente și cel mai adesea comandate decătre dvs. fie direct fie online. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a facilita procesul de comandă pentru dvs. și se bazează astfel pe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

• Notificări privind livrarea dvs.

Procesăm datele dvs. de contact sau datele de contact ale persoanelor de contact pentru a vă informa despre starea livrării dumneavoastră. Prelucrarea datelor dvs. de contact are loc în cadrul contractului nostru de livrare și se bazează pe art. 6 alin. 1 trimis.1 lit. b GDPR. Prelucrarea datelor de contact ale persoanei de contact pe care ați numit-o se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Este în interesul nostru legitim să anunțăm livrarea către persoana de contact și să informăm persoana de contact cu privire la starea sau orice modificări sau întârzieri în livrare.

• Verificări de risc și încasarea debitelor clienților (daca este aplicabil) în cazul clienților care solicită ca metodă de plată “Metro Credit” – înainte de setarea limitei de credit. Această prelucrare se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

• Executarea revendicărilor noastre și apărarea împotriva revendicărilor legale ale terților

În cazul plăților neonorate sau a unui litigiu cu dvs., vom prelucra datele menționate mai sus, de asemenea, pentru a ne pune în aplicare propriile revendicări legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Este în interesul nostru legitim să ne exercităm drepturile și să le putem pune in aplicare în instanță în cazuri individuale. Prelucrarea în acest scop se bazează astfel pe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR

Furnizarea acestor date este necesară pentru a permite executarea contractelor încheiate pe baza comenzilor dvs. prin intermediul platformei de comandă online. Nu detineti obligatia de a furniza niciuna dintre aceste date către METRO, cu toate acestea, nu vă putem furniza Serviciile în cazul în care refuzați să furnizați aceste date.

c) Furnizarea obligatorie / voluntară a datelor și perioada de stocare

Următoarele date sunt necesare (obligatorii) pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a vă furniza bunuri: numele companiei, numărul de client Metro, numele titularului cardului, adresa de facturare, adresa (adresele) de livrare, numele și datele de contact (telefon numărul, faxul și / sau e-mailul) ale persoanei de contact și semnătura destinatarului fiecărei livrări.

Trebuie să furnizați o adresă de e-mail și un nume de utilizator numai dacă decideți să utilizați serviciul de comandă online.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate 3 ani după încheierea relației de livrare (perioada generala de prescripție). Datele care fac obiectul unei cerințe legale de păstrare vor fi păstrate până la expirarea perioadei de păstrare (de ex. 10 ani pentru datele din contract / facturi – conform legilor comerciale / fiscale si legilor privind arhivarea).

În cazul unui litigiu, procesăm și stocăm datele dvs. până când litigiul respectiv a fost încheiat in mod legal la care se adaugă 3 ani – perioada generala de prescripție.

În general, METRO stochează datele dvs. necesare deschiderii contului MyMetro până la momentul ștergerii respectivului cont. În măsura în care oricare dintre datele menționate anterior este supusă unei perioade legale de păstrare a datelor care depășește perioadele de stocare menționate anterior, METRO va stoca datele respective pentru fiecare perioadă de timp prevăzută în respectivele prevederi legale. În acest din urmă caz, datele vor fi stocate într-o formă limitată, întrucat prelucrarea ulterioară este permisă exclusiv pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanta, în vederea protejarii drepturilor unei alte persoane sau din motive de interes public important. În cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să stocăm în continuare datele dvs. în scopul transmiterii acestora către autoritățile publice, de exemplu către autoritățile fiscale, această stocare și transfer al datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale este bazată legal pe art. 6 alin 1 litera c) GDPR.

d) Destinatarii datelor

Dacă încheiați un contract cu noi, datele dvs. personale necesare livrării bunurilor vor fi transferate furnizorilor noștri de servicii logistice în scopul livrării din partea noastră a bunurilor dvs. comandate (în cazul în care nu suntem în măsură să efectuam livrarea noi înșine). Această prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul cu dvs. și se bazează în mod legal pe art. 6 alin 1 litera b) GDPR. Datele dvs. personale vor fi stocate de către furnizorii noștri de servicii logistice doar până la momentul livrării produselor comandate de dvs., cu excepția cazului în care furnizorii de servicii logistice sunt obligați prin lege să stocheze în continuare datele dumneavoastră, respectiv în scopul transmiterii către autoritățile publice, cum ar fi autoritățile fiscale.

În plus, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii juridice în cazul unei dispute juridice. În plus, folosim alți furnizori de servicii ca și procesatori în conformitate cu art. 28 GDPR, precum METRO Digital GmbH, o companie afiliată ca furnizor de servicii IT, care gestionează sistemele noastre de date și magazinul nostru online pentru clienții care accesează Serviciile noastre de livrare, precum și alți furnizori de servicii pentru trimiterea de e-mailuri și SMS (datele dvs. cu caracter personal, în special datele de contact și de comandă, sunt primite și de centrul nostru de call centre, gestionat de furnizorul nostru de servicii de call center, pentru a vă contacta telefonic).

In cazul in care încheiați un contract cu noi accesând Serviciul online și alegeți să plătiți prin card de credit, datele cardului dvs. de credit vor fi transferate de către noi către compania de carduri de credit, care a emis cardul dvs. de credit, în scopul procesării plății dvs. Această prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul cu dvs. și se bazează în mod legal pe art. 6 alin. 1 litera b) GDPR. Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate de către compania dvs. de carduri de credit numai până când plata dvs. va fi procesată, cu excepția cazului în care compania dvs. de card de credit este obligată prin lege să stocheze în continuare datele dvs., respectiv în scopul transmiterii acestora către autoritățile publice, cum ar fi autoritățile fiscale.

In cazul în care încheiați un contract cu noi accesând Serviciul online și alegeți să plătiți prin transfer bancar, datele dvs. bancare vor fi transferate de noi către banca dvs. în scopul procesării plății. Această prelucrare este necesară pentru îndeplinirea contractului cu dvs. și se bazează în mod legal pe art. 6 alin 1 litera b) GDPR. Datele dvs. personale vor fi stocate de bancă doar până la momentul finalizării procesării plății dvs., cu excepția cazului în care banca dvs. este obligată prin lege să stocheze în continuare datele dvs., respectiv în scopul de a le prezenta autorităților publice, cum ar fi autoritățile fiscale.

Facem parte din grupul METRO, care este activ la nivel internațional. Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, folosim furnizori de servicii, în cadrul Grupului METRO, cum ar fi centrele de servicii partajate ale Grupului METRO, care sunt situate în țări din și în afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE) (respectiv centrul de date al grupului METRO, care este operat de METRO Digital GmbH). Ne asigurăm, prin reglementări contractuale (de ex. “Clauze Contractuale Standard”), că acești furnizori de servicii procesează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară, în care un alt nivel de protecție a datelor este comun și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează un alt transfer de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care suntem obligați in acest sens prin lege. Pentru mai multe informații despre garanțiile adecvate pentru transferul internațional de date sau o copie a acestora, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la: dataprotection@metro-cc.de. Transferul ulterior către terți va avea loc numai dacă există o obligație legală în acest sens. În acest caz, transferul se bazează pe art. 6 alin. 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment, printr-o notificare informala în termenele de contact menționate mai sus la punctul 1. b) pentru a vă exercita drepturile conform GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, Art. 15 GDPR),
  • Dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informațiile către ceilalți operatori cu privire la cererea de ștergere (dreptul la ștergere, Art. 17 GDPR),
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, Art. 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale referitoare la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecano-lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art. 20 GDPR),
  • Dreptul de a retrage un consimțământ dat în orice moment pentru a opri prelucrarea datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art. 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, Art. 77 GDPR).

Informații despre dreptul dvs. de a vă opune prelucrării conform art. 21 din GDPR

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. în baza art. 6 alin. 1 litera f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți), în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. Aceasta se aplică și profilării bazate pe această dispoziție în sensul art. 4 litera 4 GDPR. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care putem dovedi motive convingătoare și aplicabile ale prelucrării, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanta (dacă va fi cazul). Obiecția poate fi făcută fără formalitate și trebuie adresată responsabilului nostru pentru protecția datelor ale cărui date de contact le găsiți la punctul 1. b) de mai sus.

Datorită posibilelor modificări ale prelucrării descrise mai sus sau legilor relevante, poate fi necesară o modificare a acestor notificări privind protecția datelor. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Alte “Notificări” ale Metro pot fi găsite pe site-ul nostru: https://www.metro.ro/protectia-datelor