Notificare cu privire la procesarea datelor în cadrul sondajelor

1. Informații generale

a) Introducere
Următoarele notificări privind protecția datelor sunt concepute pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și legile suplimentare privind protecția datelor.

b) Operatorul

Noi, METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A
Cod Postal 032258, Sector 3, suntem operatorul conform GDPR și, prin urmare, responsabila pentru prelucrarea de date explicata mai jos.

c) Ofițer de protecție a datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, E-Mail: dataprotection@metro.ro

2. informații cu privire la procesare

Sondaje pentru clienți
Primiți acest sondaj pentru clienți deoarece ne-ați acordat consimțământul dvs. de a primi sondajele respective ca parte a procesului de înregistrare a clienților sau cu orice altă ocazie. Consimțământul dvs. a cuprins canalul respectiv pe care vă contactăm, de ex. prin e-mail, SMS sau notificare push prin intermediul aplicației noastre Companion. Prin urmare, trimiterea acestui sondaj al clienților catre dvs. se bazează pe art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR. De asemenea, în timp ce răspundeți la sondaj, vă puteți da acordul să vă contactăm telefonic pentru a discuta detaliile răspunsurilor dvs. la sondaj și pentru a ne comunica experiența dvs. în calitate de client – această prelucrare având ca bază legala același art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment cu efect în viitor, de exemplu trimițand un e-mail la dataprotection@metro.ro.

Vom procesa datele dvs. personale colectate în timpul înregistrării dvs. ca si client, în timpul tranzacțiilor de afaceri și a răspunsului la apel, în scopul efectuării acestui sondaj pentru clienți și cercetarea satisfacției clienților, care ne ajută să îmbunătățim serviciile pe care le oferim clienților noștri. Acestea includ numele dvs., denumirea companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, adresa poștală, numărul cardului și numarul de client, segmentul si categoria de client si posesor de card, informatiile legate de tranzacție, numarul de livrare, data si ora tranzacției, grupele de produse achiziționate, magazinele vizitate și totalul facturilor. Acestea vor include și răspunsurile dvs.

Datele dvs. personale sunt transferate către METRO AG, holdingul grupului, unde sunt plasate funcțiile centrale ale grupului de companii METRO. Funcțiile centrale sprijină și sfătuiesc unitățile fiecărei țări în domeniul respectiv al funcțiilor. Prin urmare, funcțiile centrale au nevoie de acces la informațiile de sondaj la nivelul clienților pentru a analiza în mod corespunzător feedback-ul clienților și pentru a obține, din aceasta, măsuri adecvate. Scopul general al procesării datelor din funcțiile centrale METRO AG este învățarea și îmbunătățirea activității din feedback-ul clienților, în domeniile respective ale fiecărei funcții centrale individuale. Vă rugăm să rețineți că una dintre funcțiile centrale este echipa globală de experiență a clienților, care sprijină unitățile din fiecare țară în configurarea și gestionarea acestui proces de sondaj. Echipa globală de experiență a clienților poate utiliza, de asemenea, datele personale în scopuri de administrare și evaluare, pentru a sprijini și a îmbunătăți procesul de sondaj ca atare.

Răspunsul dvs. poate fi utilizat în continuare pentru a analiza procesul NPS ca atare la un nivel superior, prin examinarea răspunsurilor clienților la sondajele NPS pe o perioadă de timp și comportamentul lor de cumpărare, detectând impactul pe care sondajul NPS l-ar putea avea asupra clienților și dacă feedback-ul sondajului este procesat corect.

Prelucrarea datelor dvs. personale va fi strict limitată la utilizarea internă și confidențială. Rezultatele acestui sondaj pot fi publicate doar în formă anonimă și globalizată. Această prelucrare se bazează legal pe Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR. Participarea și răspunsurile dvs. la sondaj sunt voluntare. Nu detineti obligatia de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal și subliniem că această prelucrare nu este necesară pentru a îndeplini o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. In cazul in care nu ne oferiți răspunsurile dvs., aceasta nu va genera consecințe pentru dvs.

În cazul în care răspunsul dvs. include o solicitare specifică, folosim datele dvs. personale, inclusiv datele dvs. de contact pentru procesarea cererii. Acest lucru se aplică și în cazul în care răspunsul dvs. indică o anumită reclamație. În acest caz, este posibil să trebuiască să vă contactăm pentru a procesa și remedia respectiva problemă. Prin urmare, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul gestionării relației noastre comerciale cu dvs. și a gestionării reclamațiilor. În fiecare caz, prelucrarea datelor dvs. personale se bazează în mod legal pe art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât consimțământul dvs. este valid, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm în continuare datele dvs. în scopul transmiterii acestora către autoritățile publice, de exemplu către autoritățile fiscale. Păstrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR sau, dacă ați depus o solicitare sau o plângere specifică, se bazează pe art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR. Păstrarea și transmiterea datelor dvs. personale către autorități în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează pe art. 6 alin. 1 litera c) din GDPRR.

Datele dvs. personale menționate mai sus vor fi transferate către un furnizor de servicii extern, care vă contactează in scopul sondajului pentru clienți și analizează feedback-ul dvs. în numele nostru. Acest transfer de date include un transfer în țări din afara UE și SEE. O decizie de adecvare, prin care Comisia Uniunii Europene a decis că aceste țări asigură un nivel adecvat de protecție, nu există. Transferul de date se bazează pe garanții de securitate adecvate, respectiv Clauze Contractuale Standard. Informații suplimentare sau copii ale acestor garanții pot fi solicitate printr-o cerere informala adresată ofițerului nostru pentru protecția datelor, utilizând datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c).

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 

  • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

Informații despre dreptul dvs. de a vă opune conform art.21 GDPR

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. în baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al nostru sau al unei terțe părți) din motive legate de situația dvs. particulară.

În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs.sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Puteți obiecta în mod informal trimițând un e-mail sau contactând în alt mod responsabilul cu protecția datelor ale cărui date de contact le veți găsi mai sus la 1c).

Datorită posibilelor modificări ale legii, ar putea deveni necesară o modificare a acestor notificări privind protecția datelor. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.