Notificare cu privire la protectia datelor in vedera acordarii facilitatii de plata fara numerar

1. Informații generale

a) Introducere

Următoarele notificări privind protecția datelor sunt concepute pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și legile suplimentare privind protecția datelor.

b) Operatorul

Noi, METRO Cash & Carry România SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3,suntem operatorul conform GDPR și, prin urmare, responsabili pentru prelucrarea datelor explicata in prezenta.

c) Ofiterul responsabil cu protecția datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry România SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A, Cod Postal 032258, Sector 3, E-Mail: dataprotection@metro.

2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerere pentru plata fără numerar

Datele personale pe care le furnizați prin completarea formularului nostru de solicitare vor fi procesate în scopul de a vă permite să plătiți fără numerar creanțele noastre prin transfer de bani sau debit direct, în funcție de alegerea dvs. Prelucrarea se bazează in mod legal pe art. 6 alin. 1, litera b) din GDPR. Este necesara pentru îndeplinirea contractului cu dvs. Furnizarea datelor dvs. personale este voluntară. Cu toate acestea, nu vom putea efectua plata fără numerar, dacă nu ne furnizați datele dvs. personale. În acest caz, veți putea plăti bunurile și serviciile noastre doar în numerar. Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, datele dvs. personale vor fi transferate băncilor și instituțiilor de credit, care vor efectua plata fără numerar.

În cazul în care veti solicita o linie de credit la METRO, vă transfera de asemenea datele dvs. personale către agențiile de credit în scopul punctajului. Aceste agenții de credit gestionează baze de date în care sunt stocate informații de credit privind proprietarii de afaceri și consumatorii. În special, bazele de date pot stoca informații despre numele, adresa, data nașterii, comportamentul de plată și informații suplimentare referitoare la un proprietar al unei întreprinderi sau la un consumator. Scopul prelucrării datelor stocate este de a furniza informații despre ratingul de credit al persoanei în cauză. Această prelucrare se bazează în mod legal pe Art. 6 alin. 1, litera f) din GDPR. In acest context, aceasta prelucrare servește intereselor noastre legitime de a verifica solvabilitatea dvs. pentru a putea decide cu privire la cererea dvs. pentru linia de credit la METRO.

De asemenea, în cazul în care obligațiile de plata nu au fost respectate de către dumneavoastră, METRO are dreptul să-și recupereze creanțele fie direct (prin reprezentanți METRO) fie indirect prin Parteneri care recuperează respectivele creanțele (de exemplu COFACE) către care transmitem datele Dvs. cu caracter personal în scopul recuperării creanțelor. Baza legală pentru transmiterea datelor Dvs. către Parteneri care recuperează creanțele este art. 6 alin. 1, litera b) din GDPR – fiind o prelucrare necesară îndeplinirii contractului cu Dvs. (prin care se menționează respectarea obligațiilor de plata asumate de Dvs.).

Datele dvs. personale vor fi stocate doar până la momentul încheierii contractului dvs. și înapoierii legitimatiei dvs. de client, cu excepția cazului în care suntem obligati prin lege să stocam în continuare datele dvs. și să le transmitem autorităților publice în cazul unei solicitări, de exemplu către autoritățile fiscale. Depozitarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 alin. 1 literac) GDPR. 

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment, cu o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor pentru a le opri (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Informații despre dreptul dvs. de a vă opune prelucrării conform art. 21 din GDPR

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. în baza art. 6 alin. 1 litera f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți), în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. Aceasta se aplică și profilării bazate pe această dispoziție în sensul art. 4 litera 4 GDPR. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care putem dovedi motive convingătoare și aplicabile ale prelucrării, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanta (dacă va fi cazul). Obiecția poate fi făcută fără formalitate și trebuie adresată responsabilului nostru pentru protecția datelor ale cărui date de contact le găsiți la punctul 1. b) de mai sus.