Notificare privind prelucrarea datelor în cadrul evenimentelor / cursurilor online "gastronometro" Metro

1. Informații generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul / Responsabilul de protecția datelor

Noi, societatea METRO Cash & Carry România SRL („METRO“) cu sediul în Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A, Cod Poştal 032258, Sector 3, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și prin urmare suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.
Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.
· METRO Cash & Carry România SRL cu sediul în Bd. Theodor Pallady 51N, Clădirea C6, Corp A,Cod Poştal 032258, Sector 3, București;
· E-mail: dataprotection@metro.ro

2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

a) Categorii de date prelucrate: Datele pe care le prelucrăm în cadrul acestui Eveniment sunt datele dvs. de identificare (numele și prenumele, numele firmei pe care o reprezentați și domeniul de activitate a acesteia, număr card Metro, funcția ocupată), date de contact (adresa de email și nr. de telefon).

b) Sursa datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs.

c) Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. de către METRO:

· Datele dvs de identificare în scopul organizării și participării la o sesiune de conștientizare și training (“Eveniment”) organizate de METRO - având că temei legal consimțământul dumneavoastră (conform art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR), furnizat prin înregistrarea dvs. voluntară pe site-ul Metro la “Gastronometro”). Refuzul de a furniza consimțământul (de a vă înregistra) va avea drept consecință imposibilitatea de a participa la sesiunea de conștientizare și training pe care o organizăm;
· Datele dvs de identificare și de contact în scopul solicitării și transmiterii eventualelor sondaje solicitate după eveniment pentru identificarea gradului de satisfacție, având ca temei legal interesul legitim al Operatorului Metro (conform art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR).

d) Destinatarii datelor cu caracter personal: În această situație – datele dvs. nu vor fi transmise extern Metro.

e) Furnizarea de date obligatorie/voluntară și perioada de retenție: Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare sunt furnizate de dvs. în mod voluntar (nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, singura consecință pentru dvs este imposibilitatea de a participa la sesiunea de conștientizare și training pe care o organizăm. METRO va păstra datele dvs. pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate anterior la care se adaugă termenul general de prescripție prevăzut de legislația aplicabilă, respectiv de 3 ani. Datele prelucrate în temeiul consimțământului dat de dvs. vor fi prelucrate până la momentul retragerii acestuia.

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. b) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

· Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art. 15 GDPR),
· Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
· Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, Art. 17 GDPR),
· Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, Art. 18 GDPR),
· Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art. 20 GDPR),
· Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, Art. 21 GDPR),
· Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art. 7 GDPR).
· Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art. 77 GDPR).

Informații despre dreptul dvs. de a obiecta în conformitate cu art. 21 GDPR
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. în baza art. 6 alin. 1 litera f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți), în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. Aceasta se aplică și profilării bazate pe această dispoziție în sensul art. 4 litera 4 GDPR. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care putem dovedi motive convingătoare și aplicabile ale prelucrării, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta (daca va fi cazul). Obiecția poate fi făcută fără formalitate și trebuie adresată responsabilului nostru pentru protecția datelor ale cărui date de contact le găsiți la punctul 1. b) de mai sus.