Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Notificare cu privire la procesarea datelor in cadrul sondajelor

Notificare cu privire la procesarea datelor in cadrul sondajelor

 

1. Informaţii Generale

 

a) Introducere

 

Următoarele notificări privind protecția datelor sunt concepute pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și  drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și legile suplimentare privind protecția datelor.

 

 

b) Operatorul

Noi, METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A

Cod Postal 032258, Sector 3, suntem operatorul conform GDPR și, prin urmare, responsabila pentru prelucrarea de date explicata mai jos.

 

c) Ofițer de protecție a datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, E-Mail: dataprotection@metro.ro

 

 

2. Informații privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Sondaje pentru clienți

Primiți acest sondaj pentru clienți deoarece ne-ați acordat consimțământul dvs. de a primi sondajele respective. Prin urmare, trimiterea acestui sondaj la client catre dvs. se bazează pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) din GDPR. Vă puteți retrage consimțământul cu efect în viitor în orice moment, de exemplu trimițand un e-mail la prelucrare.date@metro.ro.

 

În timp ce răspundeți la sondaj, vă puteți da acordul să vă contactăm telefonic pentru a discuta detaliile răspunsurilor dvs. la sondaj și pentru a ne comunica experiența dvs. în calitate de client. În acest caz, prelucrarea datelor dvs. personale se face în baza art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) din GDPR. Vă puteți retrage consimțământul cu efect în viitor în orice moment, de exemplu trimițand un e-mail la prelucrare.date@metro.ro

 

Vom procesa datele dvs. personale colectate în timpul înregistrării dvs. ca si client, în timpul tranzacțiilor de afaceri și a răspunsului la apel, în scopul efectuării acestui sondaj pentru clienti. Acestea includ numele dvs., denumirea companiei, poziția în companie, sexul, limba, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, adresa poștală, numărul cardului și numarul de client, segmentul si categoria de client si posesor de card, informatiile legate de tranzacție, numarul de livrare, data si ora tranzacției, grupele de produse achiziționate, magazinele vizitate și totalul facturilor. Acestea vor include și răspunsurile dvs.

 

Prelucrarea datelor dvs. personale va fi strict limitată la utilizarea internă și confidențială. Rezultatele acestui sondaj pot fi publicate doar în formă anonimă și globalizată în domeniile publice. Această prelucrare este necesară pentru a ne urmări interesul legitim pentru cercetarea cu pivire la satisfacția clienților, ceea ce ne ajută să îmbunătățim serviciile pe care le oferim clienților noștri. Se bazează legal pe Art. 6 paragraful 1, teza 1, litera f) din GDPR. Participarea și răspunsurile dvs. la sondaj sunt voluntare. Nu detineti obligatia de a ne furniza răspunsurile dvs. și nici această dispoziție nu este necesară pentru a îndeplini o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. In cazul in care nu ne oferiți răspunsurile dvs., aceasta nu va genera consecințe pentru dvs.

 

Datele dvs. personale vor fi stocate doar până la momentul încheierii contractului dvs. și înapoierii legitimatiei dvs. de client, cu excepția cazului în care detinem obligatia prin lege să stocam în continuare datele dvs. in scopul transmiterii acestora catre autoritățile publice, spre exemplu către autoritățile fiscale. Depozitarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din GDPR.

 

Datele dvs. personale menționate mai sus vor fi transferate către un furnizor de servicii extern, care vă contactează in scopul sondajului pentru clienți și analizează feedback-ul dvs. în numele nostru. Acest transfer de date include un transfer în țări din afara UE și SEE. O decizie de adecvare, prin care Comisia Uniunii Europene a decis că aceste țări asigură un nivel adecvat de protecție, nu există. Transferul de date se bazează pe garanții adecvate, respectiv o certificare a furnizorului nostru de servicii în temeiul Cadrul de protecție a confidențialității și clauzele contractuale standard UE-SUA. Informații suplimentare sau copii ale acestor garanții pot fi solicitate printr-o cerere informala adresată ofițerului nostru pentru protecția datelor, utilizând datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c).

3. Drepturile dumneavoastră

 

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 

  • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu scopul de a opri procesarea (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Datorită posibilelor modificări ale legii, ar putea deveni necesară o modificare a acestor notificări privind protecția datelor. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.