Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Regulamentul programului de bonus METRO PLUS


1. Informaţii generale:

Prin programul de bonus METRO PLUS, METRO Cash and Carry Romania îşi recompensează clienții Horeca şi Trader cu puncte bonus. Punctele acumulate pot fi folosite exclusiv pentru obținerea de reduceri la cumpărarea produselor din orice magazin METRO Cash and Carry Romania.

În programul METRO PLUS sunt incluse toate articolele din Poşta METRO şi din programul „Cumperi mai mult, plăteşti mai puţin” cu excepţia tutunului, a cartelelor telefonice şi a bonurilor de carburant.

Clienţii METRO Cash and Carry Romania calificaţi în fostul program de bonus, Premiem Performanţa, îşi pot folosi punctele acumulate în anul 2017 până la 31 ianuarie 2018.

 

2. Condiţii de calificare în programul de bonus METRO PLUS:

Programul de bonus METRO PLUS are focus fidelizarea clienţilor Horeca şi Trader, excluzând clienţii angrosişti sau clienţii care au afaceri în domeniul distribuţiei, dacă aceştia nu îndeplinesc cel putin una dintre condiţiile de mai sus.

În situația în care profilul afacerii unui client se schimbă și, în urma schimbărilor, nu mai intră în categoria clienților angrosiști sau a celor cu afaceri în domeniul distribuției, acesta va beneficia automat de punctele METRO PLUS începând cu luna următoare efectuării schimbării în sistemele METRO a profilului afacerii din punct de vedere legal.

Toţi  clienţii Horeca şi Trader sunt calificaţi automat în programul METRO PLUS dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 

 1. Au cel puţin o achiziţie lunară ȋn reţeaua METRO;
 2. Au achiziţii în reţeaua METRO de peste 5.000 RON/TVA inclus lunar pentru bonus de 1% din valoarea achiziţiilor din luna respectivă;
 3. Au achiziţii în reţeaua METRO de peste 15.000 RON/TVA inclus lunar pentru bonus de 2% din valoarea achiziţiilor din luna respectivă.

 

3. Condiţii de acumulare a punctelor METRO PLUS:

Punctele METRO PLUS pot fi acumulate de către toţi deținătorii de card ai clienţilor calificaţi automat, începând cu 01.01.2018 în toate canalele de vânzare METRO (magazin Cash and carry, delivery, distributie, cash-on delivery).

 

4. Condiţii pentru utilizarea punctelor METRO PLUS:

Puntele de loialitate pot fi folosite ca metodă de plată la achitarea facturii in magazinele METRO Cash and Carry.

Începând cu 01.02.2018 se pot folosi punctele acumulate în programul METRO PLUS astfel:

 1. Cu punctele acumulate se poate plăti un procent maxim de 10% din valoarea unei facturi (ex.: Valoare bonus: 500 Lei, Valoare factură: 1000 Lei, Valoare maximă din factură care poate fi plătită cu puncte: 100 Lei);
 2. Punctele acumulate au o valabilitate de 3 luni de la data acordării lor, (ex.: Punctele acumulate în luna Ianuarie 2018 si acordate la 01 Februarie 2018 pot fi consumate până la data de 30 Aprilie 2018);
 3. Punctele pot fi folosite de către toţi deţinatorii de card autorizaţi de către clienţii METRO;
 4. Punctele pot fi folosite doar în magazinele METRO Cash and Carry, punctele bonus nu pot fi folosite în oricare alt canal (ex.: canalele delivery şi distribuţie). Clienţii pot plăti cu puncte bonus în orice magazin METRO din Romania, indiferent de magazinul în care au acumulat puncte;
 5. Punctele METRO PLUS pot fi folosite doar pe facturile emise pe persoană juridică.

   

  Punctele de loialitate se şterg din contul clientului după utilizare sau la epuizarea intervalului de 3 luni de la acordare, oricare eveniment survine primul.

  Pentru condiţiile aplicabile în cazul unui retur pe o factură achitată cu puncte de loialitate, instrucţiuni şi detalii sunt disponibile în magazinele METRO.

   

5. Alerte privind situaţia punctelor METRO PLUS

Toate informaţiile despre bonusul METRO PLUS sunt disponibile pe fiecare factură juridică emisă.

Informaţiile disponibile pe factură sunt următoarele:

Valoarea cumpărăturilor în luna curenta: 10 000 lei

Bonus disponibil: 300 lei

Din care 150 lei expiră la 31.11.2017

IMPORTANT: Informaţiile cu privire la punctele disponibile sunt vizibile fiecărui deţinator de card autorizat, responsabilitatea actualizării acestora revenind clienţilor METRO.

Bonusul METRO PLUS nu poate fi cumulat cu alte beneficii METRO, cu exceptia clientilor “La Doi Paşi” care au în vigoare, la data publicării prezentului regulament, un contract care prevede un sistem de bonusare specific.

Clienții nu pot folosi bonusul dacă înregistrează debite față de METRO la data îdeplinirii criteriilor pentru încasarea bonus-ului, dacă se află în litigii cu METRO sau dacă împotriva lor METRO a depus plângeri penale, la data îndeplinirii criteriilor pentru încasarea bonus-ului.

 

6. Taxe şi impozite:

Produsele eligibile sunt produse care se regăsesc în mod normal în sortimentul METRO.

Punctele de loialitate folosite pentru achitarea facturii vor fi evidenţiate de METRO în factura emisă către clientul beneficiar ca metodă de plată a facturii.

Beneficiarul este răspunzător cu privire la respectarea prevederilor legislaţiei financiar-fiscale în momentul înregistrării facturii achitate cu bonus.

 

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la aceast regulament, se prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consimţământul  participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001.

SC METRO CASH & CARRY este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 1207 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Tuturor clientilor participanti la Programul METRO PLUS le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au urmatorul conţinut:

Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.

Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

• dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

• după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

• realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel,Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop  (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

 

8. Litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legea română.

Orice dispută, în cazul în care nu se va soluţiona pe cale amiabilă va fi soluţionată de instanţele de judecată competente.

 

9. Alte prevederi ale programului de bonus METRO PLUS

METRO Cash and Carry îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul program de bonus. Orice modificare survenită pe perioada desfăşurării programului va intra în vigoare după afişarea acesteia pe site-ul www.METRO.ro.

Compania METRO Cash and Carry poate suspenda sau opri programul de loialitate fără o notificare prealabilă.