Devino client METRO

Aplică pentru un card METRO

Informare cu privire la protecția datelor personale ale potențialilor clienți și clienților METRO colectate prin formularul online "Înscriere MShop Horeca"

 

1. Informații Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale colectate online prin intermediul „Formular înscriere MShop Horeca“ și drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") și legislatia locala în vigoare.

b) Operatorul

Noi, societatea METRO Cash & Carry Romania SRL („METRO“) cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și prin urmare suntem responsabili pentru prelucrarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Ofițer de protecție a datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

METRO Cash & Carry Romania SRL cu sediul in Bd. Theodor Pallady 51N, Cladirea C6, Corp A Cod Postal 032258, Sector 3, E-Mail: dataprotection@metro.ro

 

2. Informații cu privire la Prelucrare

a) Datele personale prelucrate

Prin intermediul formularului online „Formular înscriere MShop Horeca“ – METRO colectează următoarele date:

 • date de identificare și de contact: nume, prenume, adresa de email și nr. de telefon de serviciu;
 • date referitoare la persoana juridică: numele firmei pe care o reprezentați, codul fiscal (pentru a vă identifica afacerea și a valida că potențialul client își desfășoară activitatea în domeniul HoReCa) și orașul în care vă desfășurați activitatea (pentru .a vă localiza și a putea asigna corect magazinul din care consultantul METRO vă lua legătură cu dvs.)

 

b) Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter persona Datele cu caracter personal menționate mai sus vor fi utilizate pentru a vă contacta ulterior (pe canalul de comunicare agreat: email și/sau telefon) privind:

 • invitația de a ne deveni client METRO și înscrierea în serviciul de comandă online și distribuție METRO dedicat HORECA (“MShop Horeca”);
 • transmiterea mesajelor de marketing si publicitate generale

Aceaste prelucrări se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR (consimțământul dvs. conform opțiunii exprimate online)

c) Destinatarii datelor și transferuri de date către țări terțe (țări din afara UE)

Suntem parte a Grupului METRO, care activează la nivel internațional. Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizam furnizori de servicii, respectiv împuterninciți, conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii IT, servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere, furnizori pentru imprimarea de materiale publicitare personalizate, furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor, SMS-urilor, furnizori de servicii de call center etc.. Aceștia sunt furnizori de servicii aflați în Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European cu care avem încheiate acorduri de prelucrare date adecvate. Pentru scopurile mentionate in aceasta informare nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem această obligație prin lege. În cazul în care veți deveni client METRO și datele dvs. vor fi adăugate în baza de date a clienților noștri (în sistemele informatice ale Grupului METRO), vi se va înmâna, odată cu „Declarația de consimțământ“, și „Notificarea cu privire la protecţia datelor personale ale clienților“ în care puteți găsi mai multe detalii cu privire la furnizorii de servicii externi și interni Grupului METRO precum și detalii cu privire la transferul de date în tari din afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (fiind asigurat, cu aceștia din urmă, reglementări contractuale adecvate conform cerințelor GDPR).

d) Furnizarea obligatorie/voluntară de date

Datele colectate online prin intermediul „Formular înscriere MShop Horeca“ sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date iar datele respective nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, singura consecință asupra dvs. este imposibilitatea de a vă contacta și de a vă comunica beneficiile pe care le-ați avea devenind client METRO, respectiv beneficiile pe care le-ați avea în urma înscrierii în serviciul de comandă online și distribuție METRO dedicat HORECA (“MShop Horeca”). De asemenea, în cazul în care nu ne furnizați datele solicitate nu vă vom putea trimite mesaje de marketing și publicitate prin intermediul cărora vă putem ține la curent cu promoțiile și noutățile METRO.

 

e) Perioada de păstrare a datelor

METRO va păstra datele dvs. pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate anterior. În cazul în care veți deveni client METRO și veți beneficia de serviciul de comandă online și distribuție METRO dedicat HORECA, perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal pe parcursul derulării contractului cu dvs.este egală cu perioada deținerii calității de client al METRO. Ulterior încetării calității de client, în vederea respectării legislației financiar-contabile și fiscale va fi necesară păstrarea anumitor informații pentru o perioadă suplimentară de 10 ani. Datele prelucrate pentru soluționarea de cereri/sugestii/reclamațîi/solicitare exercitare drepturi in calitate de client METRO vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la soluționare, după care vor fi șterse/anonimizate. Dacă ați acceptat comunicări de marketing dar nu ne sunteți client – datele dvs. vor fi păstrate până la retragerea consimțământului. În cazul în care nu veți deveni client METRO (și nici nu ați acceptat comunicări de marketing) datele dvs. vor fi șterse după ce consultantul METRO a confirmat că nu ați devenit client.

 

3. Drepturile dumneavoastra

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi unei prelucrări a datelorcare se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

Pentru orice informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către METRO, puteți, de asemenea, să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor, în scris, la adresa de e-mail: dataprotection@metro.ro

Datorită posibilelor modificări ale legislației sau actualizări ale activităților de prelucrare a datelor, o modificare a notificării privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări pe pagina noastră web. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

De asemenea, în momentul în care vizitați site-ul nostru, vă rugam să consultați și “Notificare privind protecția datelor clienților și vizitatorilor site-ului” ( https://www.metro.ro/termeni-si-conditii/notificare-protectia-datelor-personale)