Diversitate și incluziune

Lucrăm într-un mediu divers și incluziv care reflecta varietatea clienților noștri și valorificăm pe deplin potențialul talentelor noastre. În acord cu ritmul de creștere a companiei, și capitalul uman a devenit foarte diversificat din punct de vedere demografic. Spre exemplu, doar din perspectiva profilului de vârstă, cuprindem cel puțin patru generații diferite, ceea ce generează așteptări și motivații diferite.

Diversitatea noastră ne face mai puternici

METRO Romania se angajează să  reflecte şi să întărească angajamentul său voluntar pentru ca în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate.

Employees by gender chart

  • Împreună dezvoltăm o cultură organizațională bazată pe respect reciproc, încredere, recunoaşterea şi valorificarea diferențelor şi aptitudinilor individuale
  • Aplicăm principiile non-discriminării şi egalității de şanse în procesele decizionale şi în managementul resurselor umane, cu focus special pe recrutarea, formarea, remunerarea şi promovarea profesională a angajaților
  • Reflectăm diversitatea societății româneşti sub toate formele ei în procesele de management şi resurse umane

 

Employees by generation chart

  • Derulăm activități de sensibilizare/conștientizare şi formare a  echipei de management şi a angajaților în legătură cu beneficiile diversității
  • Comunicăm angajamentul în favoarea non-discriminării și a diversității şi  ne informăm echipa şi grupurile co-interesate despre rezultatele practice ale prezentului angajament
  • Monitorizăm anual progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității
  • Prezentăm în rapoartele şi publicațiile proprii angajamentul organizației față de non-discriminare şi diversitate, menționând acțiuni concrete, practici şi rezultate
Cariere METRO
NU lucrăm pentru metro, Lucrăm pentru succesul a milioane de afaceri independente din toată lumea
Alătură-te echipei noastre!
Cariere teaser