Condiții echitabile de muncă

Drepturile angajaţilor reprezintă o preocupare fundamentală în cadrul METRO AG. Suntem hotărâţi să asigurăm condiţii corecte de angajare la nivel mondial. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că activitatea profesională in cadrul companiei se bazează pe respect, pe corectitudine şi pe principiul partneriatului – pentru fiecare angajat la nivel mondial.

Principiile noastre

Condiţiile corecte de muncă şi parteneriatul social reprezintă direcţiile fundamentale şi obligatorii ale modului în care ne desfăşurăm afacerea.

Condiții echitabile de muncă

LIBERTATEA DE ASOCIERE Respectăm drepturile angajaţilor noştri privind contractul colectiv de muncă şi la libertatea de asociere.

FĂRĂ MUNCĂ FORŢATĂ Suntem hotărâţi să respectăm principiul alegerii libere a ocupaţiei şi îi tratăm pe toţi angajaţii cu respect.

FĂRĂ MUNCĂ PRESTATĂ DE CĂTRE COPII Suntem hotărâţi să apărăm drepturile copiilor. Nu permitem prestarea muncii de catre copii în niciuna dintre întreprinderile noastre de la nivel mondial şi aderăm cu stricteţe la principiile stabilite de Organizaţia Internaţională a Muncii, la convenţiile Naţiunilor Unite şi la legislaţia naţională.

FĂRĂ DISCRIMINARE Toţi angajatii noştri sunt promovaţi în conformitate cu abilităţile şi performanţa lor. În calitate de angajator care promovează egalitatea de şanse, noi suntem hotărâţi să asigurăm locuri de muncă unde să nu existe discriminare. 

REMUNERAȚIE ECHITABILĂ Asigurăm angajatilor noştri o compensare echitabilă sub forma salariilor care sunt în conformitate cu sau depăşesc standardele sectoriale.

SĂNĂTATEA Şİ SECURİTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ Asigurăm securitatea la locul de muncă prin măsuri efective de minimizare a pericolelor şi prin prevenirea posibilelor accidente şi răniri.

ORELE DE MUNCĂ Aderăm la întreaga legislaţie naţională în vigoare şi la standardele din industrie privind orele de muncă şi sărbătorile naţionale. Numărul maxim permis al orelor de muncă pentru angajatii noştri nu trebuie să depăşească în mod normal 48 de ore pe săptămână. Orele suplimentare sunt voluntare sau în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare sau cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare.

Cariere METRO
NU lucrăm pentru metro, Lucrăm pentru succesul a milioane de afaceri independente din toată lumea
Alătură-te echipei noastre!
Cariere teaser