preturi_668x267

Reglementarea prețurilor de revânzare de către Consiliul Concurenței

Impunerea unui anumit preț de revânzare este considerată de Consiliul Concurenței ca fiind o contravenție gravă, având ca obiect stabilirea unui preţ de revânzare fix sau minim, sau a unui nivel de preţ fix sau minim ce trebuie respectat de către cumpărător.

Cadrul legal este reprezentat de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996[1] (”Legea Concurenței”), care prevede:

(1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:

  1. stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare.

 

Clauzele care stabilesc în mod clar, direct și evident prețul de revânzare au un caracter restrictiv clar.

De exemplu: 
1. Distribuitorul se obligă să nu vândă produsul la un preț mai mic de X lei.
2. Distribuitorul se obligă să aplice un adaos minim de 10% peste prețul de listă furnizat de Vâ
nzător.

Acesta este un exemplu clar de fixare a prețului de revânzare.

 

Mai există și posibilitatea de a fixa în mod indirect un preț de revânzare. Astfel, un preț recomandat sau un preț maximal poate deveni preț fix dacă este însoțit de sancțiuni, monitorizări sau stimulente din partea furnizorului.

 

Potrivit Legii Concurenței și a Orientărilor UE privind restricțiile pe verticală, este permis ca, într-o relație comercială, furnizorul să transmită un preț recomandat sau un preț maximal distribuitorului,  însă acesta nu trebuie să devină preț fix.

 

Instrucțiunile emise de Consiliul Concurenței oferă exemple practice, iar următoarele situații trebuie evitate:

– acordurile care fixează adaosul comercial;
– acordurile care fixează nivelul maxim de discount pe care un distribuitor îl poate oferi pentru un anume nivel de preţ;
– acordurile care condiţionează oferirea de către furnizor de reduceri sau de rambursări ale costurilor promoţionale de respectarea de către cumpărător a unui nivel de preţ stabilit;
– acordurile care leagă preţul de revânzare fixat de prețurile de revânzare practicate de concurenţi;
– acordurile care prevăd ameninţă
ri, intimidări, avertismente, penalizări, întârzieri sau suspendări în livrare sau chiar rezilierea acordului în cazul nerespectării unui anume nivel de preţ;
– implementarea unor măsuri de identificare a distribuitorilor care fac reduceri de preţ, cum ar fi implementarea unui sistem de monitorizare a preţului sau obligaţia impusă
comercianţilor en-detail de a denunţa membrii reţelei de distribuţie care deviază de la nivelul de preţ standard;
– imprimarea pe produs, de către furnizor, a preţului de revâ
nzare recomandat;
– obligarea cumpărătorului de către furnizor, să
aplice „clauza clientului cel mai favorizat”.

 

Iată câteva dintre deciziile Consiliului Concurenței prin care unele societăți au fost sancționate pentru fixarea prețurilor de revânzare.

1. Decizia nr. 39/2015[3]


Faptele constatate de natură a încălca Legea Concurenței au fost următoarele:
– prevederile contractelor de vâ
nzare-cumpărare conform cărora: “Cumpăratorul se obligă să comercializeze mărfurile cumpărate la un preţ care să nu fie mai mic decât preţul minim de vânzare cu amănuntul practicat(…)”

şi respectiv prin:
– prevederile contractelor de franciză
conform cărora:
“Preţul produselor, respectiv cota de adaos comercial sunt stabilite prin acordul scris al ambelor părţi, cu menţiunea că, francizorul poate modifica unilateral cota minimă
de 70% a adaosului comercial;”, iar „preţurile de achiziţie cât şi cele de vânzare vor fi stabilite de către francizor”; şi
“beneficiarul se obligă să
aplice la preţul produselor livrate un adaos comercial de 50%”

Amenzile în acest caz au fost între 0.40% și 0.90% din cifra de afaceri a societăților înregistrată în anul anterior sancționării.

 

2. Decizia nr. 25/2015


În contractele încheiate pentru perioada 2011-2012 există următoarea clauză:
Cumpărătorul are obligaţia de a revinde produsele cumpă
rate de la vânzător la preţuri de vânzare recomandate stipulate în anexa 1 la prezentul contract”.

Ori, dacă vorbim de prețuri recomandate, distribuitorul nu poate avea obligația de a vinde la aceste prețuri.

Amenzile în acest caz au fost între 0.40% și 0.59% din cifra de afaceri a societăților, înregistrată în anul anterior sancționării.

 

3. Decizia nr. 13/2015 

Potrivit comunicatului de presă emis de Consiliul Concurenței, sancționarea a 25 de societăți din această industrie s-a aplicat pe două paliere:
– fixarea prețurilor de revâ
nzare (la raft) în cazul promoțiilor desfășurate în urma înțelegerii dintre furnizor și retailer și
– implementarea, în anumite contracte, a așa-numitei ”clauză promo” – contractele sau documentele contractuale dintre unii retaileri şi furnizori conţineau o clauză care prevedea că, în aceeaşi perioadă, furnizorii nu puteau realiza promoţii simultane în diferite lanţuri de retail, acestea putând doar să alterneze. În acest fel, consumatorul final nu putea avea acces, în acelaşi timp, la promoţii şi implicit la cel mai mic preţ, în magazine concurente.

Decizia de a realiza sau nu promoţii în lanţuri de magazine concurente trebuie să aparţină furnizorului.

 

4. Decizia nr. 54/2015


În contractele încheiate între furnizor și distribuitor, următoarele clauze au atras atenția Consiliului Concurenț
ei:
– Vâ
nzătorul „acordă Cumpărătorului statutul de distribuitor și vânzător autorizat pentru România, ceea ce presupune următoarele: (…) să respecte strategia de prețuri cu amănuntul propusă de Vânzător”;
– În cazul vâ
nzării produselor, distribuitorul va stabili prețurile „în așa fel încât prețurile de vânzare cu amănuntul în magazine (prețuri de raft) să fie în principiu egale cu cele din Lista de Prețuri a Vânzătorului, inclusiv TVA”;
– Printre obligațiile distribuitorului se numără ș
i: „să aplice strategia de vânzări a vânzătorului, prețurile cu amănuntul recomandate și să promoveze cu prioritate produsele vânzătorului.”

 

Aceste clauze erau însoțite de clauze de monitorizare, distribuitorul fiind obligat să acorde accesul furnizorului la vânzările proprii, să evidențieze distinct în actele contabile aceste vânzări și să transmită periodic furnizorului raportări cu privire la stocuri.

De asemenea, erau introduse și clauze de sancționare, furnizorul fiind îndreptățit să rezilieze contractul în cazul în care distribuitorul nu își îndeplinea obligațiile contractuale (inclusiv respectarea politicii de prețuri a furnizorului).

 

Procedura recunoașterii


Recunoașterea faptelor din partea societăților investigate le poate aduce reducerea sancțiunii aplicate î
ntre 10% și 30% din nivelul de bază, minimul care poate fi aplicat ajungând până la 0.20% din cifra de afaceri înregistrată de societate în anul anterior sancționării.

Cu toate acestea, chiar dacă autoritatea de concurență încurajează această practică, trebuie reținut că doar apelarea la procedura recunoașterii nu poate diminua cuantumul amenzii până la 0.20%. Pentru a putea ajunge la acest cuantum, este necesar ca societățile investigate să demonstreze și incidența altor circumstanțe atenuante.

 


5 sfaturi pentru a crește profitul magazinului tău

Cu siguranță nu s-a inventat încă o rețetă care să garanteze succesul unui magazin, însă dacă deții un astfel de business inevitabil ți-ai pus această întrebare: „Cum poți să evoluezi și să îți crești profitul în condițiile concurenței acerbe de pe piață?”

Revanzatori revanzatori

Campionatul FIFA - Cum te pregătești

Acest eveniment sportiv este o oportunitate pentru orice antreprenor și ar trebui folosit pentru a crea awareness despre existența restaurantului sau a barului pe care îl deţine.

Revanzatori Gustare revanzatori

Sfaturi pentru promovarea vinului

Cumpărarea vinului poate deveni o perspectivă intimidantă pentru clienți: de multe ori, aceștia fie cumpără o sticlă de “orice” de pe raftul supermarketului.

revanzatori Revanzatori Vinuri